| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/115/2012 Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru niektórych należności w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 ,Nr 173 poz. 1218 z 2008r Nr 180,poz.1111; Nr 223,poz.1458; z 2009r Nr 52 poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, poz. 134 Nr 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz.887) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620; Nr 225 poz.1461; Nr 226 poz.1475; z 2011r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232 poz. 1378); art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412,Nr 245, poz. 1775, Nr 249. poz. 1825; z 2007r Nr 109 poz. 747; z 2008r Nr 116 poz. 730, Nr 237 poz. 1655; z 2009 Nr 56 poz. 458; z 2010r Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475 ); art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164 poz. 1365, Nr179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008r Nr 116 poz. 730; z 2009r Nr 56 poz. 458; z 2010r Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Zabłudowie Nr VI/47/2011 z dnia 31 marca 2011r w sprawie zarządzenia poboru niektórych należności w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso, wprowadza się następujące zmiany:

1. W wykazie inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości poz.12 otrzymuje brzmienie:

" 12. Kamionka - Grabowski Karol. " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »