reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/158/12 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/258/10 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 15 października 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Mońki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 14 ust. 5 i 6 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVI/258/10 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 15 października 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Mońki wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 1 i ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"1. Usługi świadczone przez przedszkole publiczne w Gminie Mońki w zakresie podstawy programowej są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach od 8.00 do 13.00 od poniedziałku do piątku".

"2. Za zajęcia świadczone przez przedszkole ponad czas realizacji podstawy programowej powyżej 5 godzin dziennie ustala się corocznie opłatę miesięczną za każdą rozpoczętą godzinę zajęć w wysokości 0,16% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie od dnia 1 września 2012r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kosior

Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama