reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/159/12 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Sikory

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 771, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Sikory, w Statucie sołectwa Sikory stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/87/11 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Sikory (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 134, poz. 1553) § 37 otrzymuje brzmienie:

" § 37. Rada Miejska w Mońkach przekazuje sołectwu następujące składniki mienia gminnego:

1) 0,45 ha gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 155, 156;

2) mienie komunalne o pow. 1,1439 ha stanowiące nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka Nr 63/4. " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama