reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/95/12 Rady Gminy Augustów

z dnia 29 marca 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr XIV/116/08 Rady Gminy Augustów z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit.h oraz art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku do Uchwały Nr XIV/116/08 Rady Gminy Augustów z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 12, poz. 110 z dnia 12 stycznia 2009 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dodaje się:

pkt 10 o treści: "Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniuprzemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz.1493 z późniejszymi zmianami)";

pkt.11 o treści: " Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późniejszymi zmianami)".

2) w § 6 dodaje się:

pkt 14 o treści: " Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie";

pkt 15 o treści: " Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w DziennikuUrzędowym Województwa Podlaskiego .

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Chmielewski


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/95/12 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2012 r

W związku ze zmianą przepisów oraz nałożeniem na gminę nowych zadań, obowiązujący dotychczas statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie wymaga aktualizacji. Wobec powyższego zaistniała potrzeba naniesienia zmian w statucie, który odzwierciedla aktualnie obowiązujący stan prawny.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria BSJP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama