| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 70/2012 Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 20 kwietnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726),) oraz § 11 pkt 4 uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 28 grudnia 2010r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na 2011 rok (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego Nr 34 poz.467), Wójt Gminy, zarządza:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 322.441 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 242.125 zł

a) Dział 010, rozdział 01095 § 2010 242.125 zł

2) Zadania własne : 80.316 zł

a) Dział 852, rozdział 85216 § 2030 9.000 zł

b) Dział 854, rozdział 85415 § 2030 71.316 zł

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8.200 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 200 zł

a) Dział 750, rozdział 75011 § 2010 200 zł

2) Zadania własne : 8.000 zł

a) Dział 852, rozdział 85214 § 2030 6.000 zł

b) Dział 852, rozdział 85295 § 2030 2.000 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 327.841 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 242.125 zł

a) Dział 010, rozdział 01095 § 4210 2.300 zł

b) Dział 010, rozdział 01095 § 4300 2.448 zł

c) Dział 010, rozdział 01095 § 4430 237.377 zł

2) Zadania własne : 85.716 zł

a) Dział 750, rozdział 75022 § 4210 700 zł

b) Dział 754, rozdział 75412 § 4300 2.000 zł

c) Dział 754, rozdział 75412 § 4410 200 zł

d) Dział 852, rozdział 85204 § 4330 1.500 zł

e) Dział 852, rozdział 85216 § 3110 9.000 zł

f) Dział 852, rozdział 85219 § 4210 1.000 zł

g) Dział 854, rozdział 85415 § 3240 71.316 zł

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.600 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 200 zł

a) Dział 750, rozdział 75011 § 4210 200 zł

2) Zadania własne : 13.400 zł

a) Dział 750, rozdział 75022 § 3030 700 zł

b) Dział 754, rozdział 75412 § 4210 2.200 zł

c) Dział 852, rozdział 85204 § 4210 1.500 zł

d) Dział 852, rozdział 85214 § 3110 6.000 zł

e) Dział 852, rozdział 85295 § 3110 2.000 zł

f) Dział 852, rozdział 85219 § 4300 1.000 zł

§ 5. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 16.263.673 zł. w tym bieżące -13.272.098 zł majątkowe-2.991.575 zł na spłatę pożyczki i kredytu krótkoterminowych przeznacza się dochody w kwocie 2.095.279 zł.

2) Plan wydatków ogółem 14.493.065 zł w tym bieżące -13.323.175 zł majątkowe -1.169.890 zł.

§ 6. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i po uwzględnieniu spłaty pożyczki i kredytu pomostowych w kwocie 2.095.279 zł z dochodów budżetowych, zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań zrealizowanych w 2011roku, wynosi 324.671 zł. Żródłem finansowania deficytu będą wolne środki.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Edward Zaremba


Załącznik do Zarządzenia Nr 70/2012
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie

1. Plan dochodów Gminy uległ zwiększeniu o kwotę 314.241 zł z następujących tytułów:

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego z dnia 30 marca 2012r. ( pismo Nr FB.II.3111.89.2012.MA ) zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących w rozdziale 85415 o kwotę 71.316 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

- na podstawie art.148 ustawy o finansach publicznych oraz decyzji Wojewody Podlaskiego kwoty dotacji celowych z budżetu państwa wynikające z ustawy budżetowej na rok 2012 uległy zmianie ( pismo Nr FB.II.3111.64.2012.BŁ i EB-II.3111.64.2012.BŁ) zmniejszona została dotacja celowa na zadania zlecone w rozdziale 75011 o kwotę 200 zł, zwiększona została dotacja celowa na zadania własne w rozdziale 85216 o kwotę 9.000 zł, zmniejszona została dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w rozdziale 85214 o kwotę 6.000 zł oraz w rozdziale 85295 o kwotę 2.000 zł, dochody budżetu państwa pobierane przez gminę związane z realizacją zadań zleconych jst w 2012 roku w rozdziale 85212 zmniejszyły się do kwoty 6.000 zł

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego z dnia 10 kwietnia 2012r. ( pismo Nr FB.II.3111.113.2012.AK ) zwiększona została dotacja celowa na realizację zadań zleconych w rozdziale 01095 o kwotę 242.125 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

2. Plan wydatków zwiększył się również o kwotę 314.241 zł.

Analogicznie do zmiany planu dochodów zwiększono plan wydatków.

Dokonano również przesunięć miedzy paragrafami w poszczególnych rozdziałach. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Skórski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »