reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/90/12 Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 10 maja 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Nowe Piekuty dla gminnych spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 1591 z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,poz. 1111,Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, nr 157 poz. 1241, z 2010 r. nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 ;z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 ), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386) oraz art. 164 ust. 5a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019, Nr 267, poz. 2255; z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 147, poz. 1033, Nr 231, poz. 1704;z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, Nr 215, poz. 1664; z 2010r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620, Nr 182, poz. 1228; z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 204, poz. 1195) uchwala się , co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XII/88/12 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Nowe Piekuty dla gminnych spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych wprowadza się następujące zmiany:

1. § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

1) Zwrotowi do budżetu gminy podlega część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.

2) Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem naliczane będą począwszy od dnia jej przekazania na konto Gminnej Spółki Wodnej.

3) Odsetki od dotacji nienależnie udzielonej lub dotacji udzielonej w nadmiernej wysokości naliczane będą od 15 dnia począwszy od dnia stwierdzenia faktu nienależnego udzielenia dotacji lub udzielenie dodatcji w nadmiernej wysokości.

4) W przypadku gdy termin wykorzystania dotacji, o których mowa w pkt. 1, jest krótszy niż rok budżetowy, podlegają one zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama