reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 91/1207/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 17 kwietnia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia "Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego"

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z póżn. zm.)1 oraz art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)2, uchwala się, co następuje:

§ 1. § 1. W Uchwale Nr 53/640/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 września 2011r.
w sprawie określenia "Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego", załącznik do Uchwały, o którym mowa w § 1 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 2. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. WICEMARSZAŁEK Mieczysław Kazimierz Baszko ____________________________________ 1Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1206,
z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, 2009,Nr 157, poz. 1241, z 2010r.Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106,
poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281. 2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171 poz. 1056, Nr 216 poz. 1367, Nr 237 poz. 1654, z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 69 poz. 595, Nr 91 poz. 742, Nr 97 poz. 800, Nr 115 poz. 964, Nr 125 poz. 1035, Nr 127 poz. 1052, Nr 161 poz. 1278, Nr 191 poz. 1366, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 81 poz. 531, Nr 238 poz. 1578, Nr 239 poz. 1593, Nr 257 poz. 1725,
z 2011 r. Nr 45 poz. 235, Nr 106 poz. 622, Nr 171 poz. 1016, Nr 205 poz. 1211, Nr 291 poz. 1707.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Nr 91/1207/2012
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 17 kwietnia 2012 r.

WYKAZ ZAWODÓW,
W KTÓRYCH MOŻE BYĆ DOKONYWANA REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Lp.

Kod zawodu wg Klasyfikacji zawodów i specjalności MPiPS z 2010r.

Nazwa zawodu
wg Klasyfikacji zawodów
i specjalności MPiPS z 2010r.

Odpowiednik zawodu
w Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego MEN
z 2011r.

1.

343101

Fotograf

2.

512002

Kucharz małej gastronomii*)

512001 Kucharz

3.

514101

Fryzjer

4.

514208

Wizażystka/stylistka

5.

522301

Sprzedawca

6.

613003

Rolnik

7.

711202

Murarz*)

711204 Murarz-tynkarz

8.

711203

Zdun

9.

711301

Kamieniarz

10.

711401

Betoniarz

11.

711402

Betoniarz - zbrojarz

12.

711501

Cieśla

13.

711503

Stolarz budowlany

14.

711601

Brukarz

15.

712101

Dekarz

16.

712202

Glazurnik

17.

712203

Parkieciarz

18.

712204

Posadzkarz*)

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

19.

712403

Monter izolacji przemysłowych

20

712503

Szklarz budowlany

21.

712505

Witrażownik

22.

712603

Monter instalacji gazowych*)

23.

712604

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych*)

712616 Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

24.

712608

Monter sieci cieplnych

25.

712610

Monter sieci gazowych*)

26.

712612

Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych

27.

712904

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie*)

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

28.

713101

Malarz - tapeciarz*)

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

29.

713201

Lakiernik

30.

713203

Lakiernik samochodowy

31.

713303

Kominiarz

32.

713615

Studniarz

33.

721301

Blacharz

34.

721306

Blacharz samochodowy

35.

722204

Ślusarz

36.

722307

Operator obrabiarek skrawających

37.

722308

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie

38.

723103

Mechanik pojazdów samochodowych

39.

723310

Mechanik - monter maszyn i urządzeń

40.

731103

Mechanik precyzyjny

41.

731106

Zegarmistrz

42.

731305

Złotnik - jubiler

43.

731402

Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych

44.

732201

Drukarz

45.

732301

Introligator

46.

741103

Elektryk

47.

741201

Elektromechanik

48.

741203

Elektromechanik pojazdów samochodowych

49.

741204

Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego

50.

741205

Elektromechanik urządzeń chłodniczych

51.

742102

Monter elektronik

52.

742112

Monter elektronik - urządzenia radiowo-telewizyjne

53.

751105

Rzeźnik - wędliniarz*)

751107 Wędliniarz

54.

751201

Cukiernik

55.

751204

Piekarz

56.

752205

Stolarz

57.

752208

Stolarz meblowy

58.

752310

Tokarz w drewnie

59.

753105

Krawiec

60.

753106

Kuśnierz

61.

753402

Tapicer

62.

753602

Obuwnik

63.

753603

Obuwnik miarowy

64.

753604

Obuwnik ortopedyczny

65.

834103

Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

*) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, na rok szkolny 2012/2013 nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej szkół prowadzących kształcenie we wskazanych zawodach (poz. 2,5,16,20, 21,23,25,26,51)

WICEMARSZAŁEK

Mieczysław Kazimierz Baszko

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama