reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/339/12 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 25 czerwca 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2009r. Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.566.300.942 zł, w tym dochody bieżące - 1.128.994.995 zł i dochody majątkowe - 437.305.947 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.082.750.201 zł,

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 483.550.741 zł.

§ 2. Ustala się:

1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.755.838.643 zł, w tym wydatki bieżące - 1.111.912.591 zł i wydatki majątkowe - 643.926.052 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.182.252.410 zł,

b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 573.586.233 zł.

2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 463.758.733 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 189.537.701 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 189.537.701 zł,

2) przychody budżetu w wysokości 359.647.404 zł, rozchody w wysokości 170.109.703 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 95.954.948 zł, koszty - 95.959.448 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 26.053.359 zł, wydatki - 26.013.359 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się:

1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 120.265.104 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 97.763.856 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 16.720.066 zł,

c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 5.781.182 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 58.487.143 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 21.438.343 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 37.048.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 80.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 189.537.701 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wrtościowych (obligacji) - w kwocie 170.109.703 zł,

4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 327.569.555 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/339/12
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 25 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów na 2012 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/339/12
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 25 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków na 2012 rok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/339/12
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 25 czerwca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/339/12
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 25 czerwca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/339/12
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 25 czerwca 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/339/12
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 25 czerwca 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/339/12
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 25 czerwca 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/339/12
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 25 czerwca 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2012 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama