Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/235/12 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 22 czerwca 2012r.

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic ich obwodów oraz ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów i określenia granic ich obwodów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14a i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 237, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz.567) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się sieć prowadzonych przez Gminę Łapy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określoną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łapy oraz granice ich obwodów określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łapy oraz granice ich obwodów określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 5. Tracą moc: uchwała Nr VII/54/99 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 6 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów, uchwała Nr XVIII/120/04 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/235/12
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 22 czerwca 2012 r.

Plan sieci publicznych przedszkoli

1. Przedszkole nr 1 w Łapach, ul. Polna 27, 18-100 Łapy

2. Przedszkole nr 2 w Łapach ul. Cmentarna 23, 18-100 Łapy

- Plan sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Łapach ul. Polna 9, 18-100 Łapy

2. Zespół Szkół w Łapach ul. Letnia 1, 18-100 Łapy

3. Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej, 18-100 Łapy

4. Zespół Szkół w Płonce Kościelnej, 18-100 Łapy

5. Szkoła Podstawowa im. Hugona Kołłątaja w Uhowie ul. Cmentarna 2, 18-100 Łapy


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/235/12
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 22 czerwca 2012 r.

Plan sieci szkół podstawowych oraz granice ich obwodów

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Łapach ul. Polna 9, 18-100 Łapy

- granice obwodu:

- m. Łapy ulice:

- Aleksandra Gierymskiego, Armii Krajowej, Artura Grottgera, Bagno, Barwikowska, Boczna, Boh. Westerplatte, Brańska, Bukowa, Chabrowa, Czeladnicza, Dębowa, Dolna, Elizy Orzeszkowej, Gen. Maczka, Gen. Wł. Sikorskiego, Gęsia, Gliniana, Główna, Głucha, Goździkowska, Górna, Grabowa, Handlowa, Hiacyntowa, Jacka Malczewskiego, Jana Cybisa, Jana Matejki, Janusza Korczaka, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Józefa Chełmońskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Józefa Pankiewicza, Juliana Fałata, Juliana Tuwima, Juliusza Słowackiego, Kardynała Wyszyńskiego, Kazimierza Wodzickiego, Klonowa, Kłosowa, Konwaliowa, Krańcowa, Krzywa, Leona Wyczółkowskiego, Leśnikowska, Łanowa, Łąkowa, Makowa, Mateusza Cygańskiego, Michała Siedleckiego, Mikołaja Kopernika, Mokra, Mostowa, Nikifora, Nowa, Nowy Rynek, Odległa, Ogrodowa, Osiedlowa, Parkowa, Piaskowa, Polna, Piłsudskiego, Piotra Michałowskiego, Piwna, Plac Niepodległości, Płonkowska, Północna, Przechodnia, Różana, Rzemieślnicza, Spółdzielcza, Stanisława Wyspiańskiego, Stokrotkowa, Strażacka, Szkolna, Szpitalna, Śliska, Średnia, Świerkowa, Tadeusza Makowskiego, Topolowa, Wąska, Wita Stwosza, Witkacego, Witolda Sławińskiego, Włodzimierza Puchalskiego, Wojciecha Kossaka, Wygwizdowo, Xawerego Dunikowskiego, Zachodnia, Zdrojowa, Żabia, Żniwna. Żytnia.

- miejscowości:

- Łapy-Łynki, Łapy-Kołpaki.

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach ul. Piękna 17, 18-100 Łapy

- granice obwodu:

- m. Łapy ulice:

- 11-ego Listopada, 3-ego Maja, Bociania, Bociańska, Bolesława Prusa, Bronisława Szwarce, Cicha, Cmentarna, Czerwonego Krzyża, Długa, Graniczna, Grzybowa, Harcerska, Henryka Sienkiewicza, Jasna, K. Kamieńskiego "Huzara", Kasprzaka, Krucza, Ks. Bagińskiego, Mała, Marii Konopnickiej, Nadnarwiańska, Nowowiejska, Okopowa, Parafialna, Piękna, Południowa, ppłk. Nilskiego-Łapińskiego, Słoneczna, Spokojna, Stalowa, Tęczowa, Wodociągowa, Wronia, Żurawia, Żwirki i Wigury.

- miejscowości:

- Łapy-Dębowina, Łapy-Szołajdy, Daniłowo Duże, Daniłowo Małe, Gąsówka Stara, Gąsówka-Oleksin, Łapy Korczaki, Łapy Pluśniaki.

3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łapach ul. Letnia 1, 18-100 Łapy

- granice obwodu:

- miejscowości : Gąsówka Osse,

- Gąsówka Stara ulice: Adama Asnyka, Jana Kasprowicza, Jarosława Iwaszkiewicza, Jana Kochanowskiego, Leona Kruczkowskiego, Zofii Nałkowskiej, Cypriana Norwida, Surażska, Melchiora Wańkowicza, Stefana Żeromskiego.

- m. Łapy ulice: Adama Asnyka (część ulicy należy do Gąsówki Starej), Kolejowa, Kościelna, Leśna, Letnia, Sokołowska, Sosnowa, Surażska, Warszawska, Witosa, Lenartowicza, Leśna.

4. Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej, 18-100 Łapy

- granice obwodu:

- miejscowości : Łupianka Stara, Łupianka Nowa, Bokiny, Wólka Waniewska.

5. Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej, 18-100 Łapy

- granice obwodu:

- miejscowości: Gąsówka Skwarki, Gąsówka Somachy, Płonka Kościelna, Płonka Kozły, Płonka Matyski, Płonka Strumianka, Roszki Włodki, Roszki Wodźki.

6. Szkoła Podstawowa im. Hugona Kołłątaja w Uhowie ul. Cmentarna 2, 18-100 Łapy

- granice obwodu:

- Uhowo ulice : Białostocka, Borowska, Cicha, Cmentarna, Kolejowa, Koszarka, Kościelna, Leśna, 1-go Maja, Mickiewicza, Polna, Przechodnia, Rzeczna, Spokojna, Sportowa, Strażacka, Surażska, Szkolna, Zdrojowa.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/235/12
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 22 czerwca 2012 r.

Plan sieci gimnazjów i granice ich obwodów

1. Gimnazjum nr 1 w Łapach ul. Jana Matejki 19, 18-100 Łapy

- granice obwodu:

- miejscowości: Daniłowo Duże, Daniłowo Małe, Gąsówka-Oleksin, Gąsówka Stara (bez ulic), Łapy-Dębowina, Łapy-Kołpaki, Łapy Korczaki, Łapy-Łynki, Łapy Pluśniaki, Łapy-Szołajdy, Uhowo.

2. Gimnazjum nr 2 w Łapach ul. Letnia 1, 18-100 Łapy

- granice obwodu:

- miejscowości: Gąsówka Osse, Gąsówka Stara ulice: Adama Asnyka, Brzechwy, Dąbrowskiej, Jana Kasprowicza, Jarosława Iwaszkiewicza, Jana Kochanowskiego, Leona Kruczkowskiego, Zofii Nałkowskiej, Cypriana Norwida, Surażska, Melchiora Wańkowicza, Stefana Żeromskiego. m. Łapy ulice: Adama Asnyka (część ulicy należy do Gąsówki Starej), Kolejowa, Kościelna, Leśna, Letnia, Sokołowska, Sosnowa, Surażska, Warszawska, Witosa, Lenartowicza, Leśna.

3. Gimnazjum w Płonce Kościelnej, 18-100 Łapy

- granice obwodu:

- miejscowości: Bokiny, Gąsówka Skwarki, Gąsówka Somachy, Łupianka Nowa, Łupianka Stara, Płonka Kościelna, Płonka Kozły, Płonka Matyski, Płonka Strumianka, Roszki Włodki, Roszki Wodźki, Wólka Waniewska.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe