reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 19.2012 Wójta Gminy Sokoły

z dnia 29 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 Nr 40 poz. 230 z 2011 Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 Dz.U.2012.567), art. 257 pkt 1, 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, po. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1) dochody - 17.270.868 zł, w tym:

a) bieżące - 15.253.813 zł,

b) majątkowe - 2.017.055 zł.

2) wydatki - 18.070.868 zł, w tym:

a) bieżące - 13.980.264 zł,

b) majątkowe - 4.090.604 zł.

§ 3. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Józef Zajkowski


Załącznik do Zarządzenia Nr 19.2012
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

z tego:Wydatki majątkowe

z tego:inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:


zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.


wydatki jednostek budżetowych,

z tego:dotacje na zadania bieżące


świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3


wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancjiobsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,


wynagrodzenia i składki od nich naliczane


wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


750


Administracja publiczna

przed zmianą

1 767 994,00

1 757 994,00

1 643 994,00

1 126 270,00

517 724,00

0,00

114 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 768 194,00

1 758 194,00

1 644 194,00

1 126 270,00

517 924,00

0,00

114 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00


75011


Urzędy wojewódzkie

przed zmianą

35 020,00

35 020,00

35 020,00

32 870,00

2 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

35 220,00

35 220,00

35 220,00

32 870,00

2 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


4300


Zakup usług pozostałych

przed zmianą

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

2 200,00

2 200,00

2 200,00

0,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Wydatki razem:

przed zmianą

16 209 107,00

12 118 503,00

10 060 954,00

6 629 694,00

3 431 260,00

1 171 881,00

768 668,00

0,00

0,00

117 000,00

4 090 604,00

4 090 604,00

3 720 604,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

16 209 307,00

12 118 703,00

10 061 154,00

6 629 694,00

3 431 460,00

1 171 881,00

768 668,00

0,00

0,00

117 000,00

4 090 604,00

4 090 604,00

3 720 604,00

0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

z tego:Wydatki majątkowe

z tego:inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:


zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki jednostek budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące


świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3


wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancjiobsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


750


Administracja publiczna

przed zmianą

81 000,00

81 000,00

81 000,00

72 500,00

8 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-200,00

-200,00

-200,00

0,00

-200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

80 800,00

80 800,00

80 800,00

72 500,00

8 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


75011


Urzędy wojewódzkie

przed zmianą

81 000,00

81 000,00

81 000,00

72 500,00

8 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-200,00

-200,00

-200,00

0,00

-200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

80 800,00

80 800,00

80 800,00

72 500,00

8 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


4300


Zakup usług pozostałych

przed zmianą

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-200,00

-200,00

-200,00

0,00

-200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 300,00

1 300,00

1 300,00

0,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Wydatki razem:

przed zmianą

1 861 761,00

1 861 761,00

416 981,00

137 501,00

279 480,00

0,00

1 444 780,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-200,00

-200,00

-200,00

0,00

-200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 861 561,00

1 861 561,00

416 781,00

137 501,00

279 280,00

0,00

1 444 780,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ofiara

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama