| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 23/86/12 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 12 lipca 2012r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz § 12 pkt. 4 uchwały Nr XIII/103/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2012, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2012:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 4.500 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 4.500 zł.,

zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 52.798.572 zł.,

a) plan dochodów bieżących 45.604.198 zł.,

b) plan dochodów majątkowych 7.194.374 zł.,

2) plan wydatków ogółem 53.749.821 zł.,

a) plan wydatków bieżących 45.570.423 zł.,

b) plan wydatków majątkowych 8.179.398 zł.,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 951.249 zł. są przychody pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 951.249 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta


mgr Piotr Bożko


Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski


Członek Zarządu Powiatu


mgr inż. Mariusz Korzeniewski

Starosta


dr inż. Sławomir Jerzy Snarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23/86/12
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 12 lipca 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2012 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

10 000

10 000

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

10 000

10 000

0


Rodzaj zadania:


Poroz. z JST

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

3 303 053

373 244

2 929 809

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

3 303 053

373 244

2 929 809


Rodzaj zadania:


Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

801

Oświata i wychowanie

przed zmianą

18 922 112

17 048 707

1 873 405

zmniejszenie

-4 500

-4 500

0

zwiększenie

4 500

4 500

0

po zmianach

18 922 112

17 048 707

1 873 405

80130

Szkoły zawodowe

przed zmianą

8 863 672

7 290 267

1 573 405

zmniejszenie

-4 500

-4 500

0

zwiększenie

4 500

4 500

0

po zmianach

8 863 672

7 290 267

1 573 405

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

4 500

4 500

0

po zmianach

4 500

4 500

0

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą

91 800

91 800

0

zmniejszenie

-4 500

-4 500

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

87 300

87 300

0

Wydatki razem:

przed zmianą

43 910 468

38 660 879

5 249 589

zmniejszenie

-4 500

-4 500

0

zwiększenie

4 500

4 500

0

po zmianach

43 910 468

38 660 879

5 249 589

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

6 526 300

6 526 300

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

6 526 300

6 526 300

0

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

53 749 821

45 570 423

8 179 398

zmniejszenie

-4 500

-4 500

0

zwiększenie

4 500

4 500

0

po zmianach

53 749 821

45 570 423

8 179 398

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz i Zamroch. Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »