reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/163/12 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 19 lipca 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Michałowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r poz. 567) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, zgodnie z wykazem będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiące własność Gminy Michałowo, udostępnione operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/163/12
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 19 lipca 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych Gminy Michałowo

Lp.

Droga

Lokalizacja przystanku

Nazwa miejscowości wg rejestru terytorialnego

Nr przystanku komunikacyjnego

Kilometraż

Strona

XXXXXX/XX

107002 B Jałówka- Zaleszany

1

107002 B

0+050

Lewa

Jałówka

107002

01

2

107002 B

1+700

Prawa

Kolonia Nowosady

107002

02

3

107002 B

3+550

Prawa

Kolonia Zaleszany

107002

03

107009 B Juszkowy Gród - Kuchmy

4

107009 B

0+200

Lewa

Juszkowy Gród

107009

01

5

107009 B

1+550

Lewa

Ciwoniuki

107009

02

6

107009 B

3+200

Lewa

Kuchmy

107009

03

107037 B Ulica Wąska w Michałowie

7

107037 B

0+130

Prawa

Michałowo

107037

01

droga wewnętrzna

8

-

1+850

Lewa

Sokole

-

01

droga wewnętrzna

9

-

0+700

Lewa

Zaleszany

-

01


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/163/12
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 19 lipca 2012 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH DLA
OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW WYKONUJĄCYCH REGULARNE PRZEWOZY OSÓB
W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach gminnych zarządzanych przez Gminę Michałowo, mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego.

2. Warunkiem niezbędnym do korzystania z przystanków komunikacyjnych jest posiadanie zgody Gminy Michałowo.

3. W celu uzyskania zgody na korzystanie z przystanków, należy złożyć stosowny wniosek
w Urządzie Miejskim w Michałowie, do którego należy załączyć:

- projekt proponowanego rozkładu jazdy,

- mapę przebiegu linii komunikacyjnej wraz z zaznaczonymi przystankami określonymi w załączonym projekcie
rozkładu jazdy.

4. Operatorzy i przewoźnicy posiadający właściwą zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych
będących w zarządzie Gminy Michałowo, mają obowiązek podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy poprzez zawieszenie stosownej informacji na przystankach komunikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.).

5. Sposób zamieszczenia rozkładu jazdy na przystanku należy uzgodnić z Gminą Michaowo.

6. Utrzymanie tablicy z rozkładem jazdy w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora,
przewoźnika).

7. Zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych innych informacji niż te, które dotyczą
rozkłady jazdy, oraz reklam w rozumieniu art. 4 ust. 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

8. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji regularnych przewozów osób
(wsiadanie i wysiadanie pasażerów).

9. Zabrania się postoju na przystankach ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów.

10. Wykonywanie manewru zawracania i parkowanie może się odbywać jedynie w miejscach wyznaczonych.

11. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do korzystania z przystanków komunikacyjnych
w sposób umożliwiający innym operatorom i przewoźnikom korzystanie z nich na równych prawach.

12. W przypadku nie stosowania się przedsiębiorców do warunków i zasad korzystania z przystanków
komunikacyjnych, Gmina Michałowo może cofnąć zgodę na ich korzystanie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama