reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 133/12 Burmistrza Rajgrodu

z dnia 20 lipca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz 1020, Nr 96 poz 620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 257 poz 1726 / oraz § 14 pkt. 2 Uchwały Nr XIII/81/2011 Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. z dnia 30 grudnia 2011 r. zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) Zwiększyć dochody o kwotę 23 749,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) Zwiększyć wydatki o kwotę 23 949,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;

2) Zmniejszyć wydatki o kwotę 200,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 17 414 128,00 zł w tym:

a) bieżące - 15 196 361,00 zł,

b) majątkowe - 2 217 767,00 zł.

Plan wydatków ogółem 17 213 898,00 zł w tym:

a) bieżące - 14 201 847,00 zł,

b) majątkowe - 3 012 051,00 zł.

§ 4.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 133/12
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 20 lipca 2012 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2012 r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę - 23 749,00 zł.

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

110 060,00

14 149,00

124 209,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

110 060,00

14 149,00

124 209,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

110 060,00

14 149,00

124 209,00

Razem:

14 941 770,00

14 149,00

14 955 919,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 035 000,00

9 600,00

2 044 600,00

85295

Pozostała działalność

10 000,00

9 600,00

19 600,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

10 000,00

9 600,00

19 600,00

Razem:

2 422 589,00

9 600,00

2 432 189,00

Ogółem

17 390 379,00

23 749,00

17 414 128,00

Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 133/12
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 20 lipca 2012 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2012 r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 23 949,00 zł i zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 200,00 zł.

Rodzaj: własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

269 706,00

14 149,00

283 855,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

162 862,00

14 149,00

177 011,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

0,00

14 149,00

14 149,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

545 564,00

0,00

545 564,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1 000,00

0,00

1 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

- 200,00

800,00

4270

Zakup usług remontowych

0,00

200,00

200,00

Razem:

14 740 840,00

14 149,00

14 754 989,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 035 000,00

9 600,00

2 044 600,00

85295

Pozostała działalność

10 000,00

9 600,00

19 600,00

3110

Świadczenia społeczne

10 000,00

9 600,00

19 600,00

Razem:

2 422 589,00

9 600,00

2 432 189,00

Ogółem

17 190 149,00

23 949,00

-200,00

17 213 898,00

Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 133/12
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 20 lipca 2012 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian

1) Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 14 149,00 zł - dotacja celowa na zadania własne - wyprawka szkolna.

2) Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 9 600,00 zł - dotacja celowa na zadania zlecone - pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

3) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200 zł na zakupach i przeznacza na remonty w związku z remontem pompy w parku miejskim w Rajgrodzie przy fontannie.

Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama