Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Komunikat Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 7 sierpnia 2012r.

dotyczący zmian w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28 ust. 1b pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z póz. zm.) podaje się do wiadomości, co następuje:

1) W dniu 7 sierpnia 2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął Uchwałę Nr 110/1544/2012 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

2) Zmieniony Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013opublikowany jest na stronie internetowej http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl .

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe