reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/140/2012 Rady Gminy Zawady

z dnia 25 lipca 2012r.

w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1203; z 2005r. nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz.128 i Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111 i Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz.420 i Nr 157 poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 106 poz.675 i Nr 40 poz.230) oraz art.11, art.13 ust.1, art.25, art.37 ust.3, art.68 ust.1, art.70 ust.4, art.73 ust.3 i 4, art.76 ust.1 i art.146 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz.651, Nr 106 poz.675, Nr 143 poz.963, Nr 155 poz.1043, Nr 197 poz.1307 i Nr 200 poz.1323) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady gospodarowania mieniem Gminy Zawady w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 98/XXIV/93 Rady Gminy Zawady z dnia 11 sierpnia 1993 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawady.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zawady


Zdzisław Kapica


Załącznik do Uchwały Nr XIV/140/2012
Rady Gminy Zawady
z dnia 25 lipca 2012 r.

Tytuł
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Witkowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama