reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 70/2012 Wójta Gminy Korycin

z dnia 31 lipca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r, Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835 Nr 152, poz. 1020 Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz. 1386 Nr 240 poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Objaśnienia do zmian w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - 13 667 872 zł.

1) bieżące - 10 466 249 zł

2) majątkowe - 3 201 623 zł.

2. wydatki - 13 624 531 zł.

1) bieżące - 9 942 610 zł

2) majątkowe - 3 681 921 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT


Mirosław Lech


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2012
Wójta Gminy Korycin
z dnia 31 lipca 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

WÓJT


Mirosław Lech


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 70/2012
Wójta Gminy Korycin
z dnia 31 lipca 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

WÓJT


Mirosław Lech


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 70/2012
Wójta Gminy Korycin
z dnia 31 lipca 2012 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów na 2012 rok przedstawione w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia zostały dokonane następująco:

- w dziale 852 - "Pomoc społeczna" - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 55 043 zł w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu:

a) planu dotacji celowej przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 3 600 zł

b) planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację Rządowego Programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 51 443 zł

- w dziale 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 6 773 zł w związku z otrzymaniem informacji o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna"

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok przedstawione w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia zostały dokonane następująco:

- w dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" dokonuje się przesunięcia planu wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami w kwocie 2 000 zł.

- w dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami w ogólnej kwocie 3 000 zł,

- w dziale 750 - "Administracja publiczna" dokonuje się przesunięcia planu wydatków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami w kwocie 41 800 zł.

- w dziale 758 - "Różne rozliczenia" dokonuje się rozwiązania części rezerwy ogólnej w kwocie 1 000 zł celem zwiększenia planu wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna".

- w dziale 852 - "Pomoc społeczna" - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 56 043 zł w związku ze:

a) zwiększeniem kwoty dotacji celowej przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 3 600 zł

b) zwiększeniem kwoty dotacji celowej przeznaczonej na realizację Rządowego Programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 51 443 zł

c) zwiększeniem planu wydatków przeznaczonych na realizację programu prac społecznie użytecznych (rozwiązanie kwoty rezerwy ogólnej w kwocie 1 000 zł)

- w dziale 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z rozdysponowaniem dotacji celowej w kwocie 6 773 zł przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna"

WÓJT


Mirosław Lech

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama