reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 33.2012 Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 6 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) oraz Uchwały Nr XIV/91/2012 Rady Gminy Szypliszki z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2012, wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2012 rok:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych- zgodnie z TABELĄ NR 1, (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia):

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 16 322 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych- zgodnie z TABELĄ NR 2, (stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia):

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 26 322 zł

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 10 000 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 14 418 213 zł z tego:

- dochody bieżące 11 865 626 zł

- dochody majątkowe 2 552 587 zł

2) Plan wydatków ogółem 14 182 501 zł z tego:

- na wydatki bieżące 11 189 656 zł

- na wydatki majątkowe 2 992 845 zł

3) Nadwyżkę budżetu w wysokości 235 712 złotych przeznacza się na

- planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie 235 712 zł

§ 4. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33.2012
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 6 sierpnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

318 578,00

16 122,00

334 700,00

85295

Pozostała działalność

65 778,00

16 122,00

81 900,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

65 778,00

16 122,00

81 900,00

Razem:

12 370 844,00

16 122,00

12 386 966,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 767 400,00

200,00

1 767 600,00

85295

Pozostała działalność

16 400,00

200,00

16 600,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

16 400,00

200,00

16 600,00

Razem:

2 031 047,00

200,00

2 031 247,00

Wójt


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33.2012
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 6 sierpnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

1 671 363,00

0,00

1 671 363,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 475 200,00

- 5 000,00

1 470 200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

122 000,00

- 5 000,00

117 000,00

75095

Pozostała działalność

103 163,00

5 000,00

108 163,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

27 000,00

5 000,00

32 000,00

852

Pomoc społeczna

791 078,00

16 122,00

807 200,00

85295

Pozostała działalność

302 778,00

16 122,00

318 900,00

3110

Świadczenia społeczne

285 778,00

16 122,00

301 900,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

194 260,00

0,00

194 260,00

85495

Pozostała działalność

144 303,00

0,00

144 303,00

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

80 650,00

2 000,00

82 650,00

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

12 353,00

3 000,00

15 353,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

32 410,00

- 5 000,00

27 410,00

Razem:

12 135 132,00

16 122,00

12 151 254,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 767 400,00

200,00

1 767 600,00

85295

Pozostała działalność

16 400,00

200,00

16 600,00

3110

Świadczenia społeczne

16 400,00

200,00

16 600,00

Razem:

2 031 047,00

200,00

2 031 247,00

Wójt


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33.2012
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 6 sierpnia 2012 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na podstawie pisma przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (sygnatura FB-II.3111.197.2012.MA) zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2012 r. w dz. 852- Pomoc społeczna, rozdz. 85295, § 2010 z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r.

Na podstawie pisma przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (sygnatura FB-II.3111.258.2012.BB) zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2012 rok w dz. 852- Pomoc społeczna, rozdz. 85295, § 2030, na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Na podstawie analizy wykonania planu wydatków oraz aktualnych potrzeb jednostki dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2012.

Wójt


mgr inż. Mariusz Grygieńć

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama