reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 148/12 Burmistrza Lipska

z dnia 6 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Dz.U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) oraz § 11 ust. 4 Uchwały Nr XII/74/11 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2012 zarządzam, co nastepuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 67.460 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 78.960 zł oraz zmniejszyć wydatki o 11.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości - 15.751.539 zł; w tym dochody bieżące 15.498.022 zł i dochody majątkowe 253.517 zł;

2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 15.218.539 zł; w tym wydatki bieżące 14.877.129 zł i wydatki majątkowe 341.410 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 2.177.204 zł;

4) nadwyżka budżetu gminy w wysokości - 533.000 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


mgr Małgorzata Cieśluk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 148/12
Burmistrza Lipska
z dnia 6 sierpnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 658 210,00

57 010,00

2 715 220,00

85295

Pozostała działalność

218 390,00

57 010,00

275 400,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

10 000,00

7 200,00

17 200,00

Zlecone

10 000,00

7 200,00

17 200,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

202 890,00

49 810,00

252 700,00

Własne

202 890,00

49 810,00

252 700,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

99 372,00

10 450,00

109 822,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

99 372,00

10 450,00

109 822,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

99 372,00

10 450,00

109 822,00

Własne

99 372,00

10 450,00

109 822,00

Razem:

15 684 079,00

67 460,00

15 751 539,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 148/12
Burmistrza Lipska
z dnia 6 sierpnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

2 936 285,00

0,00

2 936 285,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 621 017,00

0,00

2 621 017,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2 000,00

- 500,00

1 500,00

Własne

2 000,00

- 500,00

1 500,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

11 500,00

- 2 000,00

9 500,00

Własne

11 500,00

- 2 000,00

9 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

68 713,00

3 000,00

71 713,00

Własne

68 713,00

3 000,00

71 713,00

4380

Zakup usług obejmujacych tłumaczenia

0,00

500,00

500,00

Własne

0,00

500,00

500,00

4420

Podróże służbowe zagraniczne

2 000,00

- 1 000,00

1 000,00

Własne

2 000,00

- 1 000,00

1 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

169 240,00

0,00

169 240,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

158 840,00

0,00

158 840,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

20 000,00

- 3 500,00

16 500,00

Własne

20 000,00

- 3 500,00

16 500,00

4270

Zakup usług remontowych

3 000,00

5 000,00

8 000,00

Własne

3 000,00

5 000,00

8 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 000,00

- 500,00

500,00

Własne

1 000,00

- 500,00

500,00

4300

Zakup usług pozostałych

9 476,00

- 1 000,00

8 476,00

Własne

9 476,00

- 1 000,00

8 476,00

801

Oświata i wychowanie

5 910 501,00

0,00

5 910 501,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

368 300,00

- 1 000,00

367 300,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

24 000,00

- 1 000,00

23 000,00

Własne

24 000,00

- 1 000,00

23 000,00

80195

Pozostała działalność

69 500,00

1 000,00

70 500,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

1 000,00

1 000,00

Własne

0,00

1 000,00

1 000,00

852

Pomoc społeczna

3 498 903,00

57 010,00

3 555 913,00

85295

Pozostała działalność

292 955,00

57 010,00

349 965,00

3110

Świadczenia społeczne

292 900,00

57 010,00

349 910,00

Własne

282 900,00

49 810,00

332 710,00

Zlecone

10 000,00

7 200,00

17 200,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

200 122,00

10 450,00

210 572,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

115 572,00

10 450,00

126 022,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

1 820,00

10 450,00

12 270,00

Własne

1 820,00

10 450,00

12 270,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

366 950,00

0,00

366 950,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

10 000,00

2 000,00

12 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

2 000,00

12 000,00

Własne

10 000,00

2 000,00

12 000,00

90095

Pozostała działalność

62 140,00

- 2 000,00

60 140,00

4300

Zakup usług pozostałych

38 400,00

- 1 000,00

37 400,00

Własne

38 400,00

- 1 000,00

37 400,00

4430

Różne opłaty i składki

2 000,00

- 1 000,00

1 000,00

Własne

2 000,00

- 1 000,00

1 000,00

Razem:

15 151 079,00

67 460,00

15 218 539,00


Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono przyznane dotacje: na dożywianie 49.810 zł i 7.200 zł na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wprowadzono dotację w kwocie 10.450 zł na "Wyprawkę szkolną".

Po stronie wydatków wprowadono przyznane dotacje. Dokonano przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. W Administracji publicznej dokonano przesunięcia o 3.500 zł, w Ochotniczych strażach pożarnych o 5.000 zł, w Oświacie i wychowaniu o 1.000 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska dokonano przesunięcia wydatków o 2.000 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

DoxyChain

We change business reality

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama