reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 70.2012 Wójta Gminy Białowieża

z dnia 10 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r

Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146; Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020 Nr 96 poz.620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r. Nr 201 poz.1183, Nr 185 poz.1092, Nr 234 poz.1386,Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429 ) oraz § 11 Uchwały Nr XII/71/12 Rady Gminy Białowieza z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy na 2012 r. zarządza się co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 11.538,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 449,00 zł zgodnie z Załacznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiekszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 11.538 ,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 449 ,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 5. Dokonać przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 2.773,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem: 9.230.558 ,00 zł w tym :

a) bieżące - 7.186.296 ,00 zł

b) majątkowe- 2.044.262 ,00 zł

2. Wydatki ogółem: 9.009.452 ,00 zł w tym:

a) bieżące - 6.608.115,00 ,00 zł

b) majątkowe - 2.401.337 ,00 zł

3. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 221.106,00 zł z przeznaczeniem na:

a) planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek 221.106,00 zł

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Albert Waldemar Litwinowicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70.2012
Wójta Gminy Białowieża
z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Dochody

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Zwiększenie

Zmniejszenie

w tym:

Stan po zmianach

wydatki majątkowe

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami

środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

852

Pomoc społeczna

11.538,00

449,00

-

3.600,00

-

888.920,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

-

449,00

-

-449,00

-

486.429,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

-

449,00

-

-449,00

-

482.619,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

1.449,00

-

-

449,00

-

13.381,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

449,00

-

-

449,00

-

4.381,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

1.000,00

-

-

-

-

9.000,00

85295

Pozostała działalność

10.089,00

-

3.600,00

-

40.000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.600,00

-

-

3.600,00

-

7.200,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

6.489,00

-

-

-

32.800,00

OGÓŁEM

11.538,00

449,00

-

3.600,00

-

9.230.558,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 70.2012
Wójta Gminy Białowieża
z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Wydatki

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Zwiększenie

Zmniejszenie

w tym:

Stan po zmianach

wydatki majątkowe

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami

środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

852

Pomoc społeczna

11.538,00

449,00

-

3.600,00

-

1.231.700,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

-

449,00

-

-449,00

-

486.419,00

3110

Świadczenia społeczne

-

449,00

-

-449,00

-

459.019,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

1.449,00

-

-

449,00

-

15.381,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone

1.449,00

-

-

449,00

-

15.381,00

85295

Pozostała działalność

10.089,00

-

-

-

40.000,00

3110

Świadczenia społeczne ( wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 3.600 zł) pomoc państwa w zakresie dożywiania 6.489,00)

10.089,00

-

-

3.600,00

-

40.000,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2.773,00

2773,00

-

-

-

42.141,00

85395

Pozostała działalność

2.773,00

2.773,00

-

-

-

42.141,00

4117

Składki na ubezpieczenie społeczne - środki UE

3,00

-

-

-

3,00

867,00

4119

Składki na ubezpieczenie społeczne - współfinansowanie

1,00

-

-

-

1,00

153,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe - środki UE

2.363,00

-

-

2.363,00

2.886,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie

406,00

-

-

-

406,00

498,00

4217

Zakup materiałów i9 wyposażenia- środki UE

-

1.095,00

-

-

-1.095,00

988,00

4219

Zakup materiałów i9 wyposażenia- współfinansowanie

-

191,00

-

-

-191,00

176,00

4307

Zakup usług pozostałych-środki UE

-

1.224,00

-

-

-1224,00

25.607,00

4309

Zakup usług pozostałych-współfinansowanie

-

263,00

-

-

-263,00

4.472,00

OGÓŁEM

14.311,00

3.222,00

3.600,00

9.009.452,00


OBJAŚNIENIA

Dokonano zmian w zakresie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne .

- realizacja programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

- wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych.

Dokonano przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału w związku z potrzebami bieżącej działalności.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy

związek pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama