reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/104/12 Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie podziału Gminy Mielnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889) oraz art. 418 §1 i art. 419 §2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U.Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz.550, Nr 102, poz. 558, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281), oraz art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567) na wniosek Wójta Gminy Mielnik uchwala się co następuje:

§ 1. Dla wyboru Rady Gminy Mielnik dokonuje się podziału Gminy Mielnik na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi go Komisarza Wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomosci.

§ 3. Wykonaie uchwały powierza się Wójtwi Gminy.

§ 4. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.

§ 5. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Gminy Mielnik oraz przedterminowych wyborów Wójta Gminy Mielnik przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie których uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na okręgi wyborcze.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Zduniewicz


Załącznik do Uchwały Nr XVI/104/12
Rady Gminy Mielnik
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Podział Gminy Mielnik na okręgi wyborcze

1. Liczba mieszkańców Gminy Mielnik w/g stanu na dzień 30 czerwca 2012r 1) .: 2704

2. Liczba wybieranych radnych: 15

3. Jednolita norma przedstawicielstwa: 180

Numer okręgu

Granice okręgu

Liczba mieszkańców w okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Adamowo, Adamowo-Zastawa, Mętna, Poręby

183

1

2

Tokary, Koterka

181

1

3

Wilanowo

224

1

4

Mielnik: ul. Brzeska od Nr 1 do Nr 47 (nr nieparzyste) od Nr 2 do Nr 82 (nr parzyste), ul. Uroczysko,
ul. Mostowa, ul. Zamiejska, ul. Piaskowa,

183

1

5

Mielnik: ul. Brzeska od Nr 49 do Nr 79 (nr nieparzyste) od Nr 84 do Nr 104 (nr parzyste), ul. Biała, ul. Bugowa, ul. Widokowa, Plac Kościuszki, ul. Królewska Nr 1,2,4, ul. Krótka, ul. Strażacka, ul. Tarasowa,
ul. Ogrodowa,

189

1

6

Mielnik: ul. Stary Trakt, ul. Duboisa, ul. Królewska od Nr 5 do końca numeracji, ul. Graniczna, ul. Przemysłowa, ul. Brzeska od Nr 106 do Nr 116B,

187

1

7

Mielnik: ul. Górna, ul. Popław, ul. Sadowa, ul. Zaszkolna, ul. Brzeska od Nr 118 do Nr 166 (nr parzyste) od Nr 81 do Nr 99 (nr nieparzyste), ul. Zamkowa, ul. Ścianka, ul. Cerkiewna

181

1

8

Mielnik: ul. Miodowa, ul. Polna, ul. Wesoła, ul. Zacisze, ul. Brzeska od Nr 168 do Nr 232 (nr parzyste) od Nr 101 do Nr 153 (nr nieparzyste), ul. Tarniny
Grabowiec

184

1


9


Niemirów: ul. Brzeska, ul. Cmentarna, ul. Kapliczysko, Plac ks. Michała Olszewskiego, Plac Wyzwolenia, ul. Szpitalna, ul. Zamkowa

156

1

10

Sutno

158

1

11

Osłowo,
Wajków

175

1

12

Moszczona Królewska
Końskie Góry

233

1

13

Maćkowicze
Stankowicze
Kudelicze
Olchowicze

179

1

14

Radziwiłłówka

111

1

15

Homoty
Pawłowicze
Oksiutycze

180

1

Ogółem:

2704

15

1) Liczba mieszkańców na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału gminy na okręgi wyborcze (art. 13 ust. 2 Kodeksu wyborczego).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama