reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/82/2012 Rady Gminy Boćki

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie podziału Gminy Boćki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889) oraz art. 418 § 1 i art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984. Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 roku poz. 567) na wniosek Wójta Gminy Boćki uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla wyboru Rady Gminy Boćki dokonuje się podziału Gminy Boćki na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boćki.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.

§ 4. Do nowych przedterminowych i uzupełniających wyborów Rady Gminy Boćki przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na okręgi wyborcze.

§ 5. Na uchwałę, wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego, w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Bazylewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/ 82 /2012
Rady Gminy Boćki
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

1. Liczba mieszkańców gminy Boćki na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału gminy na okręgi wyborcze (art.13 ust. 2 kodeksu wyborczego) wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku - 4688

2. Liczba wybieranych radnych: - 15

3. Jednolita norma przedstawicielstwa - 312,54

Nr okręgu

Granice okręgu

Liczba mieszkańców w okręgu

Ilość radnych wybieranych w okręgu

1.

Sołectwa: Andryjanki , Piotrowo - Trojany,

340

1

2.

Sołectwa:.Piotrowo - Krzywokoły, Wandalin, Wygonowo,

315

1

3.

Sołectwo Boćki I ulice Akacjowa, Brzozowa, Klonowa, Polna, Świerkowa, Wojska Polskiego, Zarzecka,

344

1

4.

sołectwo Jakubowskie, sołectwo Kolonia Andryjanki,

319

1

5.

Sołectwo Boćki II: ulice Bielska, Grunwaldzka, Kątowa, Nowe Osiedle, Starosielska, Świętojańska,

312

1

6.

Sołectwo Boćki II: ulice Brańska, Krótka, Ogrodowa Pusta, 3-go Maja, sołectwo Siedlece,

299

1

7.

Sołectwa: Boćki III ulice Dubieńska, Plac Armii Krajowej, Kolonia Boćki, Pasieka, Skalimowo,

303

1

8.

Sołectwo Boćki III ulice Prof.W. Łukaszewicza, Strażacka, Załońska, Wschodnia,

315

1

9.

Sołectwa: Krasna Wieś, Nurzec,

271

1

10.

Sołectwa: Bystre, Mołoczki, Sasiny, Śnieżki,

319

1

11.

Sołectwa: Dubno, Dziecinne, Szeszyły,

254

1

12.

Sołectwa: Hawryłki, Starowieś, Szumki, Wiercień,

344

1

13.

Sołectwa: Bodaki, Bodaczki, Olszewo,

362

1

14.

Sołectwa: Siekluki, Sielc,

330

1

15

Sołectwa: Solniki, Torule, Wojtki, Żołoćki;

261

1

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Bazylewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Niedzielska

Prawnik ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, trener, mediator ds. pracowniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama