reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/86/2012 Rady Gminy Puńsk

z dnia 24 sierpnia 2012r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie art.. 40 ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323 z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321, z 2012 r. poz. 472), uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwała określa stawki opłat pobieranych przez Gminę Puńsk za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:

1. prowadzenia robót w pasie drogowym

2. umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

3. umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1 - 3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m 2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w §1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości - 3,00 zł

2) przy zajęciu jezdni powyżej 20 % do 50 % szerokości - 5,00 zł

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50 % do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00 zł

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

3. Dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m 2 pasa drogowego w wysokości - 1,00 zł.

4. Za zajęcie 1m 2 drogi o nawierzchni gruntowej - 2,00 zł za każdy dzień zajęcia.

5. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m 2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1) w pasie drogowym - 20,00 zł

2) na drogowym obiekcie inżynierskim - 150,00 zł

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust.1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1m 2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 0,50 zł

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,50 zł

3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsce parkingowe /koperty/ 1 m 2 /dob. - 0,50 zł

4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stanowisko handlowe 1 m 2 /dob.- 2,00 zł

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawki w wysokości:

1) za 1 m 2 powierzchni reklamy - 1,50 zł

2) za 1 m 2 powierzchni reklamy umieszczonej na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje o wykonywanej działalności, godzinach otwarcia i nazwisku właściciela, której powierzchnia nie przekracza 1 m 2 - 0,50 zł

§ 5. Termin, w którym należy uiścić opłaty ustalone niniejszą uchwałą, określony zostanie każdorazowo w decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puńsk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Krakowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama