reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/84/12 Rady Gminy Orla

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje :

§ 1. Zmienia się budżet Gminy Orla na 2012 rok uchwalony uchwałą Nr IX/52/11 Rady Gminy Orla z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 238, poz. 1155, poz. 1902) w ten sposób, że plan wydatków otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet gminy na 2012 rok przedstawia się następująco:

1) plan dochodów - 12.833.610 zł, w tym dochody bieżące 10.936.610 zł, dochody majątkowe 1.897.000 zł;

2) plan wydatków - 13.921.798 zł, w tym wydatki bieżące 8.226.398 zł, wydatki majątkowe 5.695.400 zł;

3) deficyt budżetu wynosi 1.088.188 zł, a źródłem jego pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 588.188 zł oraz wolne środki w wysokości 500.000 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin


Załącznik do uchwały Nr XII/84/12
Rady Gminy Orla
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

Doradztwo prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama