reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/132/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zasad przekazywania sołectwom składników mienia do korzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887z 2012 poz.567) uchwala się, co następuje:

§ 1. Burmistrz Drohiczyna przekazuje sołectwom składniki mienia komunalnego do korzystania według zasad określonych w niniejszej uchwale

§ 2. Przekazywane sołectwom do korzystania mogą być:

1) grunty komunalne położone na obszarze danego sołectwa;

2) budynki komunalne położone na obszarze danego sołectwa;

3) mienie ruchome.

§ 3. 1. Burmistrz przekazuje składniki mienia komunalnego na wniosek.

2. Z wnioskiem występuje sołtys na podstawie uchwały zebrania wiejskiego, stanowiacej załacznik do wniosku.

3. Wniosek i uchwała, o których mowa w ust 2, powinny wskazywać cel na jaki mienie będzie wykorzystywane.

4. W przypadku mienia ruchomego do wniosku sołtysa nie jest wymagana uchwała zebrania wiejskiego.

§ 4. Mienie przekazywane poszczególnym sołectwom powinno służyć w szczególnosci:

1) prowadzeniu statutowej działalności sołectwa;

2) rozwojowi samorządowych inicjatyw lokalnych;

3) prowadzeniu działalności kulturalnej, sportowej i edukacyjnej;

4) stworzeniu bazy do integracji środowiska lokalnego.

§ 5. Oddawane do korzystania mogą być nieruchomości, które:

1) nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi;

2) nie są przedmiotem umów cywilno-prawnych;

3) nie są przeznaczone do zbycia;

4) mają uregulowany stan prawny.

§ 6. Mienie przekazywane jest na czas nieokreślony.

§ 7. Przekazanie mienia następuje na podsatwie zarządzenia Burmistrza Drohiczyna uzupełnionego o protokół zdawczo-odbiorczy.

§ 8. Sołectwo przy czynnościach związanych z przejmowaniem mienia reprezentyje sołtys, który ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie mienia zgodnie z przeznaczeniem.

§ 9. Zwrot przekazanego mienia może nastąpić:

1) z inicjatywy Burmistrza z uwagi na wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem;

2) na wniosek sołectwa zawarty w uchwale zebrania wiejskiego, gdy mienie stało się zbędne.

§ 10. Nadzór nad prawidłowością wykorzystywania powierzonego sołectwu mienia prowadzi Burmistrz Drohiczyna.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian Rogowiec

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

Doradztwo prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama