Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 224/XXVII/12 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 29 sierpnia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Łomża oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 80, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 roku Dz. U. nr 149, poz. 887) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm. tekstu jednolitego ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 228, poz. 1368), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 217/XXVI/12 RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Łomża oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2111 z dnia 17.07.2012 r.) zmienia się załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie nadane w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Maciej Andrzej Borysewicz


Załącznik Nr 1
do Uchwały 224/XXVII/12
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Wykaz przystanków udostępnionych operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy w mieście Łomża

Nr

Ulica

Nazwa

Kategoria
i numer drogi

Właściciel - zarządca

Uwagi

1

Pl. Kościuszki

Delikatesy

Krajowa Nr 61

Prezydent Miasta

2

Jantar

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

3

Aleja Legionów

Kontakty

Wojewódzka Nr 677

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

4

Stary szpital

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

5

Kopernika

Prezydent Miasta

6

Dworzec PKS

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

7

McDonald's

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

8

Statoil

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

9

Jednostka wojskowa

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

10

Blaszak

Prezydent Miasta

11

Prefbet

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

12

Spółdzielnia Inwalidów

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

13

ul. Poznańska

Kościół

Powiatowa Nr 2605B

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

14

Kraska (stacja paliw)

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

15

PEPEES

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

16

PEPEES

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

17

Browar

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

18

Browar

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

19

Fabryka Mebli

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

20

Fabryka Mebli

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

21

Oczyszczalnia

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

22

Oś. Bawełna

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

23

ul. Wojska Polskiego

Osiedle Narew

Krajowa Nr 61

Prezydent Miasta

24

Kaszmir

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

25

Wyższa Szkoła Agrobiznesu

Prezydent Miasta

26

MPEC

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

27

MPEC

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

28

Fadom

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

29

Polna

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

30

Kościół

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

31

Kręta

Prezydent Miasta

32

Osiedle Słoneczne

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

33

Park

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

34

Akwarium

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

35

Stary Rynek

Stary Rynek

Powiatowa Nr 2599B

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

36

Rządowa

Rządowa

Powiatowa Nr 2606B

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

37

Polowa

Sąd

Powiatowa Nr 2604B

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

38

Polowa

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

39

Szosa
Zambrowska

Urząd Powiatowy

Powiatowa Nr 2604B

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

40

Pogotowie

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

41

Kościół

Krajowa Nr 63

Prezydent Miasta

42

Rycerska

Prezydent Miasta

43

Aleja
Piłsudskiego

Kasztelańska

Powiatowa 2598B

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

44

Osiedle Medyk

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

45

Szpital Kazańska

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

46

Szpital Księcia Janusza

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

47

Łagody

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

48

Empik

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

49

Niemcewicza

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

50

Staffa

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

51

Prusa

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

52

Konstytucji 3 Maja

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

53

Chopina

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

54

Garaże

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

55

Przejazd kolejowy

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

56

Korona

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

57

Eskulap

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

58

Gaspol

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

59

Baza PKS

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

60

ul. Spokojna

Spokojna 100

Powiatowa 2607B

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

61

MPK

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

62

Autokomis

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

63

Fabryczna

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

64

ul. Sikorskiego
(od Nowogrodzkiej
do W. Polskiego)

Leśna

Wojewódzka Nr 645

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

65

Nowogrodzka

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

66

Straż pożarna

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

67

Szeroka

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

68

Wojska Polskiego

Prezydent Miasta

69

ul. Sikorskiego
(od W. Polskiego
do Al. Legionów)

Cegielniana

Krajowa Nr 63

Prezydent Miasta

70

Różana

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

71

Tartak

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

72

4 Plus (dworzec PKS)

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

73

ul. Sikorskiego
(od Al. Legionów
do Nowego Mostu)

Sikorskiego Lidl

Krajowa Nr 63

Prezydent Miasta

74

Cmentarz

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

75

Wyszyńskiego

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

76

Stara

Prezydent Miasta

77

Hotel

Powiatowa nr 2600B

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

78

Wąska

Prezydent Miasta

79

Dworna

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

80

Dworna (do Bony)

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

81

ul. Zdrojowa

Zdrojowa I

Powiatowa 1937B

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

82

Zdrojowa I (do Bony)

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

83

Zdrojowa II

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

84

Zdrojowa II (do Bony)

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

85

Zdrojowa III

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

86

Zdrojowa III (do Bony)

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

87

ul. Przykoszarowa

Zespół Szkół Mechanicznych

Gminna Nr 101107B

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

88

Pętla
(dla wysiadających)

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

89

Kościół

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

90

Kołłątaja

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

91

ul. Zawadzka

Sybiraków

Powiatowa Nr 2608B

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

92

Przykoszarowa

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

93

Stokrotka

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

94

Prusa

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

95

Mazowiecka

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

96

Parking

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

97

Księżnej Anny

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

98

ul. Nowogrodzka

Park

Powiatowa Nr 2602B

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

99

Stacha Konwy

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

100

Zabawna

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

101

Nadleśnictwo

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

102

Ptasia (Sikorskiego)

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

103

Sikorskiego

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

104

Targowica

Wojewódzka Nr 645

Prezydent Miasta

105

Targowica

Prezydent Miasta

106

Baza żywca

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

107

Baza żywca

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

108

Grabówka mostek

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

109

Grabówka pętla

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

110

ul. Zjazd

MPWiK

Krajowa Nr 61

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

111

Stadion

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

112

ul. Wesoła

Strojna

Gminna Nr 101149B

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

113

Strojna

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

114

Kładka

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

115

Kładka

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

116

ul. Łukasińskiego

Strzelców Kurpiowskich

Gminna Nr 101068B

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

117

Strzelców Kurpiowskich

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

118

Pułaskiego

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

119

Pułaskiego

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

120

Straż

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

121

Straż

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

122

ul. Rybaki

Centrum Rehabilitacji

Powiatowa Nr 1937B

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

123

Szkoła

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

124

Sikorskiego

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

125

Grobla
Jednaczewska

Nadnarwiańska

Powiatowa Nr 1904B

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

126

Nadnarwiańska

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

127

Działki

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

128

Działki

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

129

Mostek

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

130

Mostek

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

131

ul. Sybiraków

Sybiraków

Gminna Nr 101138B

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

132

Sybiraków

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

133

ul. Kazańska

Spółdzielnia Perspektywa

Gminna Nr 101039

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

134

Spółdzielnia Perspektywa

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

135

ul. Kraska

Kraska 77

Gminna Nr 101049B

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

136

Kraska DHL

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

137

Kraska 127

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

138

Kraska 138

Prezydent Miasta

Tylko dla komunikacji miejskiej

139

ul. Dworcowa

Dworzec PKS

Gminna Nr 101023B

Prezydent Miasta

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-09-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe