reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 138/2012 Wójta Gminy Filipów

z dnia 13 września 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 257 i 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, nr 240, poz. 1429) oraz § 12 pkt 4 i 5 uchwały Nr X/70/2011 Rady Gminy Filipów z dnia 29 grudnia 2011 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 40.000 zł oraz zmniejszyć o kwotę 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2012 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 20.176.733 zł;

- bieżące - 12.898.000 zł,

- majątkowe - 7.278.733 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 22.692.572 zł;

- bieżące - 12.123.022 zł,

- majątkowe - 10.569.550 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 2.515.839 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 188.739 zł wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

- zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2.327.100 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Sylwester Koncewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 138/2012
Wójta Gminy Filipów
z dnia 13 września 2012 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 350 372,00

33 000,00

1 383 372,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 100 372,00

33 000,00

1 133 372,00

4270

Zakup usług remontowych

200 000,00

33 000,00

233 000,00

758

Różne rozliczenia

75 000,00

- 40 000,00

35 000,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

75 000,00

- 40 000,00

35 000,00

4810

Rezerwy

75 000,00

- 40 000,00

35 000,00

801

Oświata i wychowanie

4 590 606,00

7 000,00

4 597 606,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

357 282,00

7 000,00

364 282,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

7 000,00

8 000,00

Razem:

20 216 154,00

0,00

20 216 154,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 138/2012
Wójta Gminy Filipów
z dnia 13 września 2012 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK

Z ał. Nr 1 . Zmiany w planie wydatków budżetowych związane są z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na remont dróg gminnych oraz zakup wyposażenia do klas "0" Zespołu Szkół w Filipowie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Marta Kawecka Właściciel portalu LegalnaBudowa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama