reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/91/12 Rady Gminy Białowieża

z dnia 10 września 2012r.

w sprawie zniesienia pomnika przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. Nr 567) w związku z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr151, poz. 1220, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 Nr 224 poz.1337), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku uchwala się, co następuje:

§ 1. Znosi się ochronę pozbawiając statusu pomnika przyrody następujący obiekt:

1) brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 204 cm uznana za pomnik przyrody zarządzeniem nr 4/93 Wojewody Białostockiego z dn. 19 sierpnia 1993 r. (Dz. Urz. WB z 1993 r. Nr 12, poz. 70), wpisana do ewidencji wojewódzkiej pod numerem 1300, zlokalizowana w Rezerwacie Krajobrazowym Władysława Szafera, w oddziale 451 D.

§ 2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody drzewa o którym mowa w § 1 następuje z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białowieża.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Wołkowycki


Uzasadnienie

Zniesienie formy ochrony przyrody z drzewa wymienionego w niniejszej uchwale następuje ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Drzewo zlokalizowane jest w Rezerwacie Krajobrazowym Władysława Szafera, w oddziale 451 D. Jest całkowicie obumarłe, pochyla się w kierunku uczęszczanego szlaku turystycznego "Puszczańskie drzewa". Stanowi więc ogromne zagrożenie dla ludzi przebywających w pobliżu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Arena Advisory

Doradzamy klientom we wszystkich obszarach podatkowych i prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama