reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/92/12 Rady Gminy Białowieża

z dnia 10 września 2012r.

w sprawie zniesienia pomnika przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) w związku z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr151, poz. 1220, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 Nr 224 poz.1337) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku uchwala się, co następuje:

§ 1. Znosi się ochronę pozbawiając statusu pomnika przyrody następujący obiekt:

1) jesion wyniosły o obwodzie pnia 295 cm uznany za pomnik przyrody zarządzeniem nr 4/93 Wojewody Białostockiego z dn. 14 sierpnia 1993 r. (Dz. Urz. WB z 1993 r. Nr 12, poz. 70), wpisany do ewidencji wojewódzkiej pod numerem 348, rosnący w Białowieży, w pasie drogowym drogi powiatowej 1649B (Olgi Gabiec), naprzeciw posesji nr 52.

§ 2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody drzewa o którym mowa w § 1 następuje z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białowieża.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Wołkowycki


Uzasadnienie

Zniesienie formy ochrony przyrody z drzewa wymienionego w niniejszej uchwale następuje ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Drzewo rośnie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1649 B Olgi Gabiec. Jest w złym stanie zdrowotnym, częściowo obumiera. Stwarza zagrożenie dla użytkowników ruchu pieszego i kołowego oraz dla znajdujących się w pobliżu budynków mieszkalnych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

Doradztwo prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama