reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI.112.2012 Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz.1281, z 2012 r. poz.567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1.202.320 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 8.500 zł

§ 3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.193.820 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 4. Dokonać zmiany załącznika pn. Wykaz zadań inwestycyjnych w 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wprowadza się wydatki na projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - 11.440.201 zł

- z tego: bieżące 9.796.645 zł, majątkowe 1.643.556 zł

2) Plan wydatków ogółem - 11.135.421 zł

- z tego: bieżące 8.471.865 zł, majątkowe 2.663.556 zł

§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 304.780 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY


mgr inż. Leszek Olchowik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI.112.2012
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI.112.2012
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI.112.2012
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik3.pdf

WYKAZ ZADAŃ

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI.112.2012
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik4.pdf

LIMITY WYDATKÓW


Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w Dz. 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 15.075 zł, z czego 9.075 zł to dotacja przekazana przez Komendę Główną Straży Pożarnej na doposażenie jednostek, natomiast kwota 6.000 zł to darowizna przekazana przez Nadleśnictwo Żednia.

2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Dz. 758 Różne rozliczenia o kwotę 2.585 zł, wynika z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 30.08.2012 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na własne zadania bieżące gmin, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.

3. Na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększa się plan dochodów i wydatków w Dz.801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 36.712 zł. Projekt ,,Indywidualizacja szansą na sukces " prowadzony będzie w Zespole Szkół w Szudziałowie i Szkole Podstawowej w Babikach. Inne zwiększenia planu dochodów w tym rozdziale dotyczą przyjęcia do planu, dochodów z tytułu różnych opłat, gdzie plan należy dostosować do wykonania, jest to kwota 5.982 zł.

4. Wprowadza się do planu dochodów i wydatków w Dz. 900 rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę 1.024.356 zł, na realizację inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie, z czego 624.606 zł stanowić będzie dofinansowanie z UE, natomiast 399.750 zł to dochody własne gminy.

5. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 92601 Obiekty sportowe o kwotę 95.900 zł, która pochodzi z naliczonych kar umownych, w związku z nieterminową realizacją inwestycji. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 90095 Pozostała działalność o kwotę 13.210 zł, które osiągnięto z tytułu sprzedaży złomu.

Pozwoli to na zwiększenie wydatków w rozdziale 75702 Obsługa kredytów i pożyczek o kwotę 60.000 zł, na zapłatę odsetek, natomiast w rozdz. 90095 Pozostała działalność o kwotę 51.695 zł na zakup materiałów, opału.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama