reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/144/12 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Hajnówka, warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1361) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się udostępnione operatorom i przewoźnikom przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Hajnówka, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Hajnówka udostępnionych operatorom i przewoźnikom, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Eugeniusz Saczko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/144/12
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 26 września 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom

L.p.

Droga

Lokalizacja przystanku

Numer przystanku

Nazwa ulicy

Nazwa przystanku

Kilometraż

Strona

1

G-108416B

0+166

prawa

04

Nowowarszawska

MAZURY 1

2

G-108416B

0+225

lewa

03

Nowowarszawska

MAZURY 2

3

G-108416B

0+438

prawa

02

Nowowarszawska

MAZURY 45

4

G-108416B

0+481

lewa

01

Nowowarszwska

MAZURY 9

5

108514B

0+106

prawa

01

Reja

REJA

6

108514B

0+136

lewa

02

Reja

REJA

7

108317B

0+719

prawa

01

Białowieska

P.K.P. - wiadukt

8

108317B

0+1388

prawa

02

Białowieska

BIAŁOWIESKA

9

108334B

0+201

prawa

01

Długa

DŁUGA

10

108334B

0+339

lewa

02

Długa

DŁUGA

11

108336B

0+061

prawa

01

Dworcowa

DWORZEC

12

108336B

0+528

lewa

02

Dworcowa

DWORZEC

13

108336B

0+549

prawa

03

Dworcowa

DWORZEC


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/144/12
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 26 września 2012 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

§ 1. Definicje:

1. Organizator - organizator publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13),

2. Operator - operator publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13),

3. Przewoźnik - przewoźnik w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13),

4. Przystanek komunikacyjny - przystanek komunikacyjny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) udostępniony operatorom i przewoźnikom, którego właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Hajnówka.

§ 2. Warunkiem korzystania z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników jest uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych z ich właścicielem lub zarządzającym w formie umowy. Rozkład jazdy przedstawiony przez operatora lub przewoźnika stanowi załącznik do umowy.

§ 3. Zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych:

1) Z przystanków komunikacyjnych operatorzy i przewoźnicy mogą korzystać w celu wykonywania przewozu.

2) Operatorzy i przewoźnicy korzystają z przystanków komunikacyjnych zgodnie z rozkładem jazdy.

3) Operatorzy i przewoźnicy są zobowiązani do zatrzymania środka transportu na przystanku komunikacyjnym w miejscu do tego przeznaczonym w obrębie przystanku komunikacyjnego.

4) Korzystanie z przystanku komunikacyjnego powinno się odbywać w sposób nieutrudniający ruch innym użytkownikom drogi, przystanku komunikacyjnego oraz z poszanowaniem zasad organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Czas postoju środka transportu jest uzależniony od warunków ruchowych i obłożenia konkretnego przystanku.

5) Informację dotyczącą rozkładu jazdy na każdym przystanku komunikacyjnym umieszcza wyłącznie organizator w miejscu do tego przeznaczonym.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

FC NIKMARK

Agencja Marketingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama