| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/123/12 Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie podziału gminy Knyszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889) oraz art. 418 § 1 i art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) na wniosek Burmistrza Knyszyna uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla wyboru Rady Miejskiej w Knyszynie dokonuje się podziału gminy Knyszyn na okręgi wyborcze, ustala się ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 4. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.

§ 5. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej w Knyszynie przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na okręgi wyborcze.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Ciołko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/123/12
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 26 września 2012 r.

Podział gminy Knyszyn na okręgi wyborcze

Liczba mieszkańców gminy Knyszyn: 4911

wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r.

Liczba wybieranych radnych: 15

Jednolita norma przedstawicielstwa: 327

Numer okręgu

Granice okręgu

Liczba mieszkańców okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Knyszyn - ul. Goniądzka, ul. Jana Zamoyskiego, ul. ks. Edwarda Junga, ul. Piotra Chwalczewskiego

314

1

2

Knyszyn - ul. Tykocka, ul. Legionowa, ul. Zamkowa

324

1

3

Knyszyn - ul. Królowej Bony, ul. Adama Mickiewicza, ul. Władysława Jagiełły, ul. Zygmunta Augusta, ul. Barbary Radziwiłłówny, ul. Polna, ul. Królowej Jadwigi

405

1

4

Knyszyn - ul. Jagiellońska, ul. Marii Konopnickiej, ul. Osiedlowa, ul. Pocztowa, ul. Podlaska, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Ignacego Daszyńskiego, ul. Romana Dmowskiego, ul. Józefa Piłsudskiego, ul. 11 Listopada, ul. Wincentego Witosa

413

1

5

Knyszyn - ul. Rynek, ul. Szkolna, ul. Kościelna

382

1

6

Knyszyn - ul. Grodzieńska

361

1

7

Knyszyn - ul. Białostocka, ul. Południowa, ul. Obozowa

320

1

8

Knyszyn - ul. Nowa, ul. Łąkowa, ul. Starodworna

306

1

9

Knyszyn - Zamek

319

1

10

Czechowizna, Lewonie Kolonia,

202

1

11

Kalinówka Kościelna, Wojtówce

311

1

12

Guzy, Ogrodniki

324

1

13

Grądy, Wodziłówka, Cisówka Kolonia, Poniklica

260

1

14

Jaskra, Chobotki

273

1

15

Zofiówka, Nowiny Kasjerskie, Nowiny - Zdroje

397

1

Ogółem

4911

15

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »