reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/110/12 Rady Miasta Sejny

z dnia 10 października 2012r.

w sprawie podziału Gminy Miasto Sejny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawieart. 13 i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881,
Nr 149, poz.889) oraz art. 418 § 1 , art. 419 § 2 i § 4 i art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849) oraz art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, . z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717,. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) na wniosek Burmistrza Miasta Sejny uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla wyboru Rady Miasta Sejny dokonuje się podziału Gminy Miasto Sejny na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 3. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Miasta Sejny przeprowadzanych w trakcie kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na okręgi wyborcze.

§ 4. Na ustalenia Rady Miasta Sejny w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Suwałkach w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Mocarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/110/12
Rady Miasta Sejny
z dnia 10 października 2012 r.

Podział Gminy Miasto Sejny
na okręgi wyborcze.

1. Liczba mieszkańców Gminy Miasto Sejny wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r.: 5.734

2. Liczba wybieranych radnych: 15

3. Jednolita norma przedstawicielstwa: 382,27

Numer
okręgu

Granice okręgu

Liczba
mieszkańców
w okręgu

Liczba radnych
wybieranych
w okręgu

1

Elektryczna, Jeziorna, Łąkowa.

394

1

2

1 Maja, Akacjowa, Władysława Broniewskiego, Brzozowa, Cisowa, Dębowa, Klonowa, Lipowa, Topolowa.

424

1

3

Kasztanowa, Marcelego Nowotki, Gen. Karola Świerczewskiego, Wierzbowa, Zawadzkiego od Nr 23 do końca.

383

1

4

Zawadzkiego 1-5, 7-15 nieparzyste, 16-20.

327

1

5

Zawadzkiego 8-14 parzyste

366

1

6

Konarskiego 13A, Zawadzkiego 6.

366

1

7

Konarskiego 1-14, od 15 do końca.

435

1

8

Wojska Polskiego 2-14, 16-46 parzyste.

391

1

9

Wojska Polskiego 17, do końca numery nieparzyste

391

1

10

Wojska Polskiego 15, od 60 do końca

366

1

11

Ogrodowa, Juliana Marchlewskiego, Młynarska, Nowa, Juliusza Słowackiego, Strażacka,

387

1

12

Krzywa, Józefa Piłsudskiego, Plac Świętej Agaty.

386

1

13

22 Lipca, Głowackiego, Grodzka, Marii Konopnickiej, Przyrzeczna, 11 listopada,

417

1

14

Parkowa, Emilii Plater

322

1

15

Leśna, Łączna, Adama Mickiewicza, Niecała, Projektowana III, Dr Edwarda Rittlera, Szkolna, Targowa, Żwirki i Wigury.

379

1

Ogółem

5.734

15

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama