reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 235/XXVIII/12 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia oraz opłat i trybu ich pobierania dla osób samotnych oraz na rzecz osób w rodzinie, odpłatności za pobyt i wyżywienie w Klubie Seniora oraz zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńczo - lecznicze, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i celowe

Na podstawie art. 50 ust. 6 oraz 96 ust 4, ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 220 poz. 1431, Nr 216 poz. 1367, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r., Nr 6 poz. 33, Nr 65, poz. 554, Nr 69, poz. 590, Nr 92, poz. 753) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się odpłatność za pobyt i wyżywienie w Klubie Seniora zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zatwierdza się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania na rzecz osób samotnych oraz osób w rodzinie zgodnie załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wydatki na usługi lecznicze, pomoc rzeczową zasiłki okresowe i celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeśli dochód osoby samotnej lub w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego. Zasady zwrotu wydatków na świadczenia stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 356/XLIX/09 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2009 r., /Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 208, poz. 2308 z dnia 26 października 2009 r/., zmienionej Uchwały Nr 360/L/09 r., z dnia 28 października 2009 r., /Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 222, poz. 2560 z dnia 20 listopada 2009 r., w sprawie szczegółowych warunków przygotowania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania dla osób samotnych oraz na rzecz osób w rodzinie, odpłatności za pobyt w Klubie Seniora oraz zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńczo - lecznicze, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i celowe.

§ 5. Decyzje wydane przed dniem wejścia w życie Uchwały zachowują swoją moc w okresie ważności decyzji.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Maciej Andrzej Borysewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 235/XXVIII/12
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 września 2012 r.

1. Tabela miesięcznej odpłatności za pobyt i wyżywienie w Klubie Seniora w Łomży - jako pomoc rzeczowa osób samotnie gospodarujących.

L.p.

Dochód na osobę samotnie gospodarującą (od-do) wyrażony w % w stosunku do kryterium ustawowego.

Odpłatność w PLN ustalona od średniego kosztu utrzymania

1.

do 100

bezpłatnie

2.

101-105

30

3.

106-110

60

4.

111-130

120

5.

131-135

150

6.

powyżej 135

200

2. Tabela miesięcznej odpłatności za pobyt i wyżywienie w Klubie Seniora w Łomży - jako pomoc rzeczowa osób w rodzinie.

L.p.

Dochód na osobę w rodzinie (od-do) wyrażony w % w stosunku do kryterium ustawowego

Odpłatność w PLN ustalona od średniego kosztu utrzymania

1.

do 100

bezpłatnie

2.

101-110

30

3.

111-120

60

4.

121-140

120

5.

141-160

150

6.

powyżej 160

200

3. Przyjmuje się średni koszt utrzymania w Klubie Seniora w wysokości 200 zł/osobę.

4. Osobom korzystającym z Klubu Seniora bezpłatnie przysługuje jeden posiłek - obiad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Maciej Andrzej Borysewicz


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 235/XXVIII/12
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 września 2012 r.

1. Tabela miesięcznej odpłatności dla osób samotnie gospodarujących.

L.p.

Dochód na osobę samotnie gospodarującą (od-do ) wyrażony w % w stosunku do kryterium ustawowego

Wysokość opłaty ustalona od wartości 1 godziny usługi (w PLN)

1.

100

bezpłatnie

2.

101-110

0,50

3.

111-120

1,00

4.

121-170

1,45

5.

171-210

2,80

6.

211-235

4,50

7.

236-250

6,80

8.

powyżej 250

9,00

2. Tabela miesięcznej odpłatności dla osób w rodzinie.

L.p.

Dochód na osobę w rodzinie (od-do) wyrażony w % w stosunku do kryterium ustawowego

Wysokość opłaty ustalona od wartości 1 godziny usługi (w PLN)

1.

100

bezpłatnie

2.

101-105

0,50

3.

106-155

1,00

4.

156-185

1,45

5.

186-210

2,40

6.

211-230

3,20

7.

231-240

4,60

8.

241-250

5,50

9.

251-270

6,50

10.

271-305

7,50

11.

306-315

8,30

12.

316-330

8,50

13.

powyżej 330

9,00

3. Warunkiem przyznania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest:

- posiadanie ustalonego stopnia niepełnosprawności,

- zaświadczenie lekarskie o konieczności objęcia usługami,

- wiek świadczeniobiorcy pow. 70 - roku życia,

- ograniczenie ruchowe spowodowane niepełnosprawnością,

- przewlekła lub długotrwała choroba,

- rodzina wspólnie zamieszkała, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą zabezpieczyć pomocy w postaci usług.

4. Należności za przedmiotowe usługi są wpłacane w kasie MOPS w Łomży w wysokości i terminie określonym w decyzji.

5. Przyjmuje się koszt 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 9 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Maciej Andrzej Borysewicz


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 235/XXVIII/12
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 września 2012 r.

Zasady zwrotu wydatków na świadczenia

1. Tabela zwrotu wydatków na świadczenia dla osób samotnie gospodarujących

L.p.

Dochód na osobę samotnie gospodarującą (od-do) wyrażony w % w stosunku do kryterium ustawowego

Część wydatków na świadczenia podlegające zwrotowi wyrażona w %

1.

101-110

30

2.

111-150

80

3.

151-160

90

4.

powyżej 160

100

2. Tabela zwrotu wydatków na świadczenia dla osób w rodzinie.

L.p.

Dochód na osobę w rodzinie (od-do) wyrażony w % w stosunku do kryterium ustawowego

Część wydatków na świadczenia podlegające zwrotowi wyrażona w %

1.

101-115

30

2.

116-130

80

3.

131-140

90

4.

powyżej 140

100

1. Zwrot wydatków można dokonać poprzez jednorazową wpłatę należności lub w ratach.

2. Okres spłaty oraz wysokość rat określa Dyrektor MOPS w Łomży na podstawie wywiadu środowiskowego i wniosku pracownika socjalnego

3. Okres spłaty nie może być dłuższy niż 12 m-cy.

4. Wpłaty należności dokonuje się w kasie MOPS do 15 każdego miesiąca.

5. Rozpoczęcie spłaty rat następuje w terminie określonym w decyzji.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Maciej Andrzej Borysewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama