reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/120/2012 Rady Gminy Augustów

z dnia 28 września 2012r.

zmieniająca uchwałę nr XV/135/08 Rady Gminy Augustów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Punktu Przedszkolnego w Rutkach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568: z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203: z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 1327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281; z 2012 r. poz. 567) w związku z art. 5 ust 5, art. 5a ust. 2 pkt 1, art. 14a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654, Nr 139,poz. 814, Nr 149, poz.887, Nr 205, poz. 1206) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1080 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XV/135/08 Rady Gminy Augustów z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie powołania Punktu Przedszkolnego w Rutkach wprowadza się następujące zmiany:

a) §12 otrzymuje brzmienie:

§ 12. 1. Punkt Przedszkolny prowadzi oddział przedszkolny złożony z grupy dziecięcej mieszanej wiekowo.

2. Do grupy przyjmowane są dzieci w wieku 3 - 5 lat.

3. Grupa przedszkolna nie powinna przekraczać 20 wychowanków.

4. Opiekę nad dziećmi sprawuje co najmniej jeden nauczyciel. W swojej pracy nauczyciel może być wspierany przez stażystów, praktykantów, wolontariuszy i rodziców.

5. Punkt przedszkolny korzysta z pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Rutkach.

b) §13 otrzymuje brzmienie:

§ 13. 1. Punkt przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny. Przerwa wakacyjna trwa od 1 do 31 sierpnia. Przerwy w zajęciach są zgodne z organizacją roku szkolnego ustaloną przez organ prowadzący.

2. Czas pracy nauczyciela z dziećmi powinien wynosić nie mniej niż 20 godzin tygodniowo.

3. Minimalny dzienny wymiar godzin zajęć świadczonego w Punkcie nauczania, wychowania i opieki wynosi 3 godziny, a minimalny tygodniowy wymiar godzin tych zajęć wynosi:

1) w grupie liczącej od 3 do 12 dzieci - 12 godzin;

2) w grupie liczącej od 13 do 16 dzieci - 16 godzin;

3) w grupie liczącej od 17 do 20 dzieci - 20 godzin.

4. Godzina zajęć z dziećmi trwa 60 minut.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Chmielewski


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/120/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 28 września 2012 r.

W związku z zakończeniem finansowania Punktu Przedszkolnego w Rutkach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu RADOSNE PRZEDSZKOLAKI W GMINIE AUGUSTÓW i ograniczeniem możliwości finansowania tej placówki z budżetu Gminy zmienia się w § 12 maksymalną liczbę dzieci uczestniczących w zajęciach z 25 na 20, natomiast w § 13 ustala się oczekiwaną i minimalną liczbę godzin zajęć w Punkcie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama