reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/179/12 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984; z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 223, poz. 1458; z 2010r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 157, poz. 1241; z 2011r: Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 21, poz. 1281 oraz z 2012 r. Nr 149, poz. 887), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r: Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620; z 2011 r: Nr 201, poz. 1183, Nr 238 , poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2012 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 000 zł, zgodnie z załacznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 18 026 zł, zgodnie z załacznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem 24 205 106

a) dochody bieżące 22 024 306 zł

b) dochody majątkowe 2 180 800 zł

- Plan wydatków ogółem 24 976 745 zł

a) wydatki bieżące 20 961 658 zł

b) wydatki majątkowe 4 015 087 zł

Deficyt w w kwocie 771 639 zł zostanie pokryty przychodami z: zaciągniętej pożyczki w kwocie 209 670 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 561 969 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/179/12
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 25 października 2012 r.

Zmniejszenia w planie dochodów i wydatków budżetowych

Dział

Rozdział -nazwa

§

Zmniejszenie dochodów

Zmniejszenie wydatków

Plan dochodów po zmianach

Plan wydatków po zmianach

852

Pomoc społeczna

1 000

1 000

2 805 500

3 965 316

85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej …

1 000

1 000

43 000

49 250

2030

1 000

-

29 000

-

4130

-

1 000

-

49 250

RAZEM

1 000

1 000

24 187 080

24 958 719

Objaśnienia do tabeli:

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych w dziale 852 - Pomoc społeczna (rozdział 85213), o kwotę 1 000 zł, środki z dotacji celowej były przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej lub świadczenia rodzinne. Zmian dokonano zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.481.2012.MA z dnia 12 października 2012r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/179/12
Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 października 2012 r.

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych

Dział

Rozdział -nazwa

§

Zwiększenie dochodów

Zwiększenie wydatków

Plan dochodów po zmianach

Plan wydatków po zmianach

754

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

4 351

4 351

4 351

319 351

75412 - Ochotnicze straże pożarne

4 351

4 351

4 351

304 351

2700

4 351

-

4 351

-

4210

-

4 351

-

71 851

852

Pomoc społeczna

11 000

11 000

2 816 500

3 976 316

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

11 000

11 000

121 000

441 196

2030

11 000

-

121 000

-

4010

-

11 000

-

313 727

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

2 675

2 675

23 805

137 655

85415- Pomoc materialna dla uczniów

2 675

2 675

23 805

43 805

2030

2 675

-

23 805

-

3260

-

2 675

-

8 742

RAZEM

18 026

18 026

24 205 106

24 976 745

Objaśnienia do tabeli:

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych na łączną kwotę 18 026 zł, w tym:

4 351 zł - w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się plan tytułem uzyskanych z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej środków dla OSP Michałowo z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia jednostki.

11 000 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w 2012 roku. Zmian dokonano zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.293.2012.MA z dnia 12 października 2012.

2 675 zł w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r - "Wyprawka szkolna". Zmian dokonano zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.464.2012.BB z dnia 16 października 2012.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama