reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII.119.2012 Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz.1281, z 2012 r. poz.567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 8.952 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 18.600 zł

§ 3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 18.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4. Dokonać zmiany załącznika pn. Wykaz zadań inwestycyjnych w 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Dokonać zmiany załącznika pn. Przychody i rozchody budżetu na 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - 11.449.285 zł

- z tego: bieżące 9.805.729 zł, majątkowe 1.643.556 zł

2) Plan wydatków ogółem - 11.135.553 zł

- z tego: bieżące 8.459.397 zł, majątkowe 2.676.156 zł

§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 313.732 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY


mgr inż. Leszek Olchowik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII.119.2012
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII.119.2012
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII.119.2012
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Wykaz zadań

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII.119.2012
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody


Uzasadnienie

dokonanych zmian

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.952 zł, z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych, gdzie wykonanie jest wyższe niż zakładał wcześniejszy plan.

WYDATKI

1. Na wniosek dyrektora zespołu szkół w Szudziałowie dokonano zmian planu wydatków zmniejszając o kwotę 6.000 zł wydatki w rozdz.80146 Dokształcanie zawodowe nauczycieli, a zwiększając w rozdz.85401 Świetlice szkolne.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.600 zł w rozdz. 90095 Pozostała działalność z paragrafu zakup materiałów, a zwiększa na wydatki inwestycyjne w rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, gdzie planuje się budowę słupa oświetlenia ulicznego we wsi Poczopek.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama