reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/191/12 Rady Gminy Suwałki

z dnia 23 października 2012r.

w sprawie podziału Gminy Suwałki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 13 i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889) oraz art. 418 § 1 , art. 419 § 2 i § 4 i art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) na wniosek Wójta Gminy Suwałki uchwala się,co następuje:

§ 1. Dla wyboru Rady Gminy Suwałki dokonuje się podziału Gminy Suwałki na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Suwałkach.

§ 4. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Gminy Suwałki przeprowadzanych w trakcie kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na okręgi wyborcze.

§ 5. Na ustalenia Rady Gminy Suwałki w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Suwałkach w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady


Maciej Suchocki


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/191/12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 23 października 2012 r.

Podział Gminy Suwałki
na okręgi wyborcze

1. Liczba mieszkańców Gminy Suwałki wg stanu na dzień 30 września 2012 r.: 7.319

2. Liczba wybieranych radnych: 15

3. Jednolita norma przedstawicielstwa: 487,93.

Numer
okręgu

Granice okręgu

Liczba
mieszkańców okręgu

Liczba
radnych
wybieranych
w okręgu

1

Gawrych Ruda, Płociczno-Tartak

559

1

2

Płociczno-Osiedle

560

1

3

Sobolewo z wsią Słupie

305

1

4

Dubowo Drugie, Dubowo Pierwsze, Poddubówek, Zielone Drugie, Zielone Królewskie

546

1

5

Kuków, Zielone Kamedulskie

419

1

6

Korkliny, Kropiwne Stare, Przebród, Trzciane

466

1

7

Białe, Kropiwne Nowe, Niemcowizna, Wasilczyki, Wychodne, Żyliny

472

1

8

Krzywe

531

1

9

Biała Woda, Osinki

448

1

10

Bród Mały, Bród Nowy, Bród Stary, Osowa, Potasznia

489

1

11

Czarnakowizna, Korobiec, Kuków-Folwark, Taciewo, Turówka Nowa, Turówka Stara ,

422

1

12

Bobrowisko, Lipniak, Nowa Wieś, Wiatrołuża Pierwsza

561

1

13

Mała Huta z wsią Huta, Okuniowiec z wsią Gielniewo

633

1

14

Burdeniszki, Czerwony Folwark, Magdalenowo z wsią Wigry, Stary Folwark

485

1

15

Cimochowizna, Leszczewek, Leszczewo, Piertanie, Tartak

423

1

Ogółem:

7319

15

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama