| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/119/12 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lipsk oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012r. poz. 567) i art. 15 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r. Nr 5, poz. 13), Rada Miejska w Lipsku uchwala:

§ 1. 1. Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, możliwości korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Lipsk na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipsk, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Jerzy Krysztopik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/119/12
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 października 2012 r.

Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub Zarządzającym jest Gmina Lipsk.

1. Udostępnia się operatorom lub przewoźnikom przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipsk

2. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipsk jest nieodpłatne.

3. Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadanie i wysiadanie. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu.

4. Gmina może odmówić prawa do korzystania z przystanów komunikacyjnych w przypadku:

- nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy

- stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym przewoźnikom.

- niepowiadomienie administratora o zmianie rozkładu jazdy.

5. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do zamieszczenia rozkładu jazdy na przystankach we własnym zakresie.

6. Zabrania się bez zgody Gminy rozmieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób na terenie przystanków komunikacyjnych.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/119/12
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 października 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Lipsk.

L.p

Miejscowość

Nazwa Ulicy

Opis

1.

Lipsk

Ul. 400- lecia

Dworzec PKS

2.

Lipsk

Ul. 400-lecia

Przystanek dla wsiadających

3.

Lipsk

Ul. Kościelna

Przystanek dla wysiadających

4.

Jałowo

-

Wiata przystankowa

5.

Nowy Lipsk

-

Wiata przystankowa

6.

Nowy lipsk

-

Przystanek n/ż

7.

Skieblewo

-

Wiata przystankowa (przed rondem)

8.

Krasne

-

Wiata przystankowa

9.

Jasionowo

-

Wiata przystankowa

10.

Kurianka

-

Wiata przystankowa

11.

Dulkowszczyzna

-

Wiata przystankowa (skrzyżowanie do Kopczan)

12.

Kopczany

-

Wiata przystankowa, n/ż

13.

Kopczany

-

Wiata przystankowa

14.

Bartniki

-

Wiata przystankowa

15.

Bartniki

-

Wiata przystankowa

16.

Bohatery Nowe

-

Przystanek

17.

Wołkusz

-

Wiata przystankowa

18.

Siółko

-

Wiata przystankowa

19.

Jaczniki

-

Wiata przystankowa, n/ż

20.

Rakowicze

-

Wiata przystankowa

21.

Lipszczany

-

Wiata przystankowa

22.

Kol. Lipsk

-

Przystanek, n/ż

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »