| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/176/12 Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 października 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych oraz rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcia w działalności sportowej

Na podstawie art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014, Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 208, poz. 1240 i 1241; z 2012 poz. 490 ) oraz art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, poz. 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 poz. 567 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr VII/51/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych oraz rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcia w działalności sportowej ( Dz. Urz. Woj. Podla. Nr 140, poz. 1612 ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 :

a) skreśla się ust. 3

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Wnioski o przyznanie stypendium składa się dwa razy w roku kalendarzowym w terminie do 15 czerwca i 15 grudnia.";

2) w § 3:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Podstawę ustalenia wysokości stypendium, zwaną dalej podstawą, stanowi kwota 50,00 zł brutto ( słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100 ) miesięcznie.",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Stypendia mogą być przyznawane do 10-krotności podstawy.";

3) w § 9 ust 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Nagrody mogą być przyznawane w wysokości do 10-krotności podstawy, o której mowa § 3 ust. 5.";

4) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"11. Wnioski o przyznanie nagród , o których mowa w § 8, składa się dwa razy w roku kalendarzowym w terminie do 15 czerwca i do 15 grudnia.";

5) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Nagrody pieniężne mogą być przyznawane w wysokości do 10 - krotności podstawy, o której mowa w § 3 ust. 5.";

6) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wnioski o przyznanie nagród, o których mowa w § 14, składa się raz w roku w terminie do 15 grudnia za okres danego roku kalendarzowego.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Grzegorz Curyło

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jowita Mulawa-Krause

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »