| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1/2012 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 24 października 2012r.

do Porozumienia nr 3/2012 z dnia 28 maja 2012 r. zawartego pomiędzy Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk - Czesława Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Wiesława Stelamacha, zwanym w dalszej części porozumienia "Przyjmującym", z jednej strony a Gminą Suwałki reprezentowaną przez Wójta Gimny Suwałki -Tadeusza Chołko, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Danuty Bućko, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującą", z drugiej strony, w sprawie powierzenia przez Przekazującą Przyjmującemu, w okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012r., prowadzenia zadań publicznych z zakresu realizacji obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk

§ 1. Na podstawie § 3 ust.1 pkt 2) ww. porozumienia strony zgodnie postanawiają wprowadzić do przedmiotowego porozumienia następujące zmiany:

- w § 3 ust.1 dodaje sie pkt 2 a) w brzmieniu:

" 2a) dotacja za cztery miesiące , tj. od 1 września do 31 grudnia 2012 r. - w wysokości 25.585,52 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysiecy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 52/100) zgodnie z kalkulacją rzeczywistych kosztów kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki, stanowiącą załącznik do niniejszego aneksu " .

§ 2. Pozostała treść porozumienia nie ulega zmianie.

§ 3. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym każdej ze stron oraz jeden egzemplarz zostanie przekazany do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Suwałki


Tadeusz Chołko

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz


Załącznik Nr 1 do Aneksu Nr 1/2012
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 24 października 2012 r.

Kalkulacja przewidywanych kosztów kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki za okres czterech miesięcy tj. od dnia 1 września do dnia 31 grudnia 2012 r.

Nazwa
jednostki

Liczba
uczniów
pochodzących z terenu Gminy
Suwałki wg
stanu z września br.

Koszt kształcenia
ucznia w skali m-ca
ustalona na
podstawie kosztów z I
półrocza 2012 r.

Przewidywany koszt kształcenia uczniów
w skali 4 miesięcy roku
2012

Subwencja
z MEN
przyznana
na uczniów z terenu Gminy Suwałki w skali 4 miesięcy roku 2012

Kwota
należna
za 4
miesiące
roku 2012

Z. Sz. nr 8
Gimnazjum
nr 1

53

448,52

95.086,24

94.265,80

820,44

Gimnazjum
nr 2

53

593,18

125.754,16

94.265,80

31.488,36

Gimnazjum
nr 3

11

474,28

20.868,32

19.564,60

1.303,72

Z .Sz. nr 9
Gimnazjum
nr 4

2

669,60

5.356,80

3.557,20

1.799,60

Gimnazjum
nr 5

20

306,80

24.544,00

45.488,00

-20.944,00

Gimnazjum
nr 6

9

414,10

14.907,60

16.007,40

-1.099,80

Gimnazjum
nr 7

10

848,79

33.951,60

21.734,40

12.217,20

Razem

158

x

320.468,72

294.883,20

25.585,52

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »