reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 270/12 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 19 listopada 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707/ oraz § 7 pkt 2 Uchwały Nr 81/XV/12 Rady Gminy Grajewo z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na rok 2012 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 7.889,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:

1) zwiększeniu wydatków o kwotę 7.889,00 zł,

2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału i działu na kwotę 29.600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 19.792.942,38 zł, z tego:

1) dochody bieżące kwota 17.789.232,38 zł

2) dochody majątkowe kwota 2.003.710,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 20.412.941,38 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 17.478.243,38 zł

2) wydatki majątkowe kwota 2.934.698,00 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 270/12
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 19 listopada 2012 r.

D O C H O D Y - zwiększenia / zmniejszenia

Rodzaj: WŁASNE

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan dochodów po zmianie

852

Pomoc społeczna

730.177,38

7.789,00

737.966,38

85295

Pozostała działalność

241.400,00

7.789,00

249.189,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

241.400,00

7.789,00

249.189,00

Razem:

16.378.416,38

7.789,00

16.386.205,38

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan dochodów po zmianie

852

Pomoc społeczna

2.713.119,00

100,00

2.713.219,00

85295

Pozostała działalność

33.800,00

100,00

33.900,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

33.800,00

100,00

33.900,00

Razem:

3.406.637,00

100,00

3.406.737,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 270/12
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 19 listopada 2012 r.

W Y D A T K I - zwiększenia / zmniejszenia

Rodzaj: WŁASNE

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1.122.667,00

0,00

1.122.667,00

40002

Dostarczanie wody

1.122.667,00

0,00

1.122.667,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.000,00

- 1.000,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

228.340,00

14.900,00

243.240,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

1.500,00

- 800,00

700,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

5.500,00

500,00

6.000,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1.500,00

- 500,00

1.000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

6.000,00

- 500,00

5.500,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

42.000,00

- 12.600,00

29.400,00

600

Transport i łączność

370.085,00

0,00

370.085,00

60016

Drogi publiczne gminne

240.600,00

0,00

240.600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

128.000,00

5.000,00

133.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

83.000,00

- 5.000,00

78.000,00

750

Administracja publiczna

2.187.227,00

0,00

2.187.227,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1.865.155,00

0,00

1.865.155,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

17.000,00

- 2.000,00

15.000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

75.400,00

2.000,00

77.400,00

801

Oświata i wychowanie

7.112.209,00

0,00

7.112.209,00

80101

Szkoły podstawowe

4.083.126,00

0,00

4.083.126,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

120.801,00

1.200,00

122.001,00

4260

Zakup energii

46.000,00

- 1.200,00

44.800,00

4270

Zakup usług remontowych

19.752,00

- 350,00

19.402,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

4.000,00

50,00

4.050,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

104.659,00

300,00

104.959,00

80110

Gimnazja

1.551.483,00

0,00

1.551.483,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

5.000,00

- 1.000,00

4.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

21.000,00

1.000,00

22.000,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

6.000,00

0,00

6.000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1.800,00

200,00

2.000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4.200,00

- 200,00

4.000,00

852

Pomoc społeczna

1.234.606,38

7.789,00

1.242.395,38

85219

Ośrodki pomocy społecznej

374.373,00

0,00

374.373,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1.800,00

- 400,00

1.400,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.300,00

- 200,00

4.100,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

320,00

1.000,00

1.320,00

4300

Zakup usług pozostałych

5.700,00

- 400,00

5.300,00

85295

Pozostała działalność

338.086,00

7.789,00

345.875,00

3110

Świadczenia społeczne

296.400,00

7.789,00

304.189,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

247.373,00

0,00

247.373,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

141.122,00

0,00

141.122,00

3240

Stypendia dla uczniów

89.632,00

- 2.000,00

87.632,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

51.490,00

2.000,00

53.490,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.670.051,00

0,00

1.670.051,00

90002

Gospodarka odpadami

275.582,00

0,00

275.582,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

89.200,00

100,00

89.300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

32.000,00

1.300,00

33.300,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

500,00

- 450,00

50,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

400,00

50,00

450,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1.000,00

- 1.000,00

0,00

Razem:

16.987.439,38

7.789,00

16.995.228,38

Rodzaj: ZLECONE

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

852

Pomoc społeczna

2.713.119,00

100,00

2.713.219,00

85295

Pozostała działalność

33.800,00

100,00

33.900,00

3110

Świadczenia społeczne

33.800,00

100,00

33.900,00

Razem:

3.406.637,00

100,00

3.406.737,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 270/12
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 19 listopada 2012 r.

Objaśnienia

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy w związku z:
- zmianami wysokości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dofinansowanie zadań własnych na łączną kwotę 7.889,00 zł,
- przeniesieniem wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 29.600,00 zł po dokonanej weryfikacji stopnia zaangażowania wydatków i analizie potrzeb w następnym okresie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Arkadiusz Zuzmak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama