reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 164/12 Burmistrza Rajgrodu

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz 1020, Nr 96 poz 620,Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726 z 2011r Nr 257 poz 1726 / oraz § 14 pkt.2 Uchwały Nr XIII/81/2011 Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2012 r. z dnia 30 grudnia 2011 r. zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 16 910,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;

2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę - 15 910,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 16 105 634,00 zł w tym:

a) bieżace - 15 942 511,00 zł,

b) majątkowe - 163 023,00 zł.

Plan wydatków ogółem 15 516 068,00 zł w tym:

c) bieżące - 14 806 947,00 zł,

d) majątkowe - 709 121,00 zł.

§ 4.

Objaśnienia dokonanych zmian w budzecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjecia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 164/12
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 22 listopada 2012 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2012 r.

§ 1.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę - 1 000,00 zł.

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 075 276,00

- 1 000,00

2 074 276,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej.

9 000,00

- 1 000,00

8 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

9 000,00

- 1 000,00

8 000,00

Razem:

2 697 962,00

- 1 000,00

2 696 962,00

Ogółem

16 106 534,00

-1 000,00

16 105 534,00

Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 164/12
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 22 listopada 2012 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2012 r.

§ 2.

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę - 16 910 zł, i zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 15 910,00 zł.

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

1 799 820,00

0,00

1 799 820,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

102 480,00

- 4 500,00

97 980,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

- 2 000,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

2 000,00

- 1 500,00

500,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

- 1 000,00

0,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 494 075,00

4 500,00

1 498 575,00

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

30 000,00

- 9 400,00

20 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

37 712,00

15 495,00

53 207,00

4410

Podróże służbowe krajowe

19 595,00

- 1 595,00

18 000,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

186 087,00

0,00

186 087,00

85395

Pozostała działalność

185 265,00

0,00

185 265,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

18 894,00

- 394,00

18 500,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

- 21,00

979,00

4307

Zakup usług pozostałych

96 463,00

394,00

96 857,00

4309

Zakup usług pozostałych

5 107,00

21,00

5 128,00

Razem:

12 782 386,00

0,00

12 782 386,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 075 276,00

- 1 000,00

2 074 276,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

9 000,00

- 1 000,00

8 000,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

9 000,00

- 1 000,00

8 000,00

Razem:

2 697 962,00

- 1 000,00

2 696 962,00

Ogółem

15 517 068,00

-16 910,00
15 910,00

15 516 068,00

Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 164/12
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 22 listopada 2012 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian

1) Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę - 1 000 zł - dotacja celowa na zadania rządowe składki na ubezpieczenia społeczne dla podopiecznych.

2) Zmiany w rozdziale urzędy gmin - analiza wydatków i dokonanie przeniesień na konieczne wydatki.

Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zuzanna Świerc

specjalistka w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości podmiotów leczniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama