| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 151/2012 Wojewody Podlaskiego

z dnia 5 października 2012r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Podlaskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Białymstoku

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

§ 1. W statucie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 55/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie nadania statutu Podlaskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 128, poz. 1437 i Nr 219, poz. 2489, z 2010 r. Nr 288, poz. 3692 oraz z 2011 r. Nr 27, poz. 374) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

" 5) Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. " ;

2) w § 14 w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

" 4) Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. " ;

3) w § 20 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

" 4) administracja publiczna w zakresie:

a) przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu,

b) usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu. " ;

4) § 22b otrzymuje brzmienie:

" 22b. Do zakresu działania Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych należy realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej informatyzacja, w tym udostępnianie, rozwój i pomoc przy wdrażaniu systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), opracowanego w Urzędzie, w zainteresowanych jednostkach administracji rządowej na terenie kraju. " .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wojewoda Podlaski


Maciej Żywno

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »