reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/161/12 Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm ), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z 2012 r. poz. 587) oraz w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. (M.P. z 2012r. poz. 743) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Czyżew:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8, pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 676,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.092,00 zł,

c) powyżej 9 ton - 1.300,0 zł,

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych związanego wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 416,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 624,00 zł,

c) powyżej 9 ton do 12 ton włącznie - 728,00 zł.

3) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art.8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 676,00 zł,

b) powyżej 5 ton do 9 ton włącznie - 1.092,00 zł,

c) powyżej 9 ton - 1.300,00 zł,

5) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art.8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej łącznie z pojazdem silnikowym:

a) od 7 ton do 9 ton włącznie - 624,00 zł,

b) od powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 884,00 zł,

7) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

8) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.560,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.028,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała XII/59/07 Rady Gminy Czyżew-Osada z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz. Woj.Podl. z 2007r. Nr 281, poz. 3281 i z 2008r. Nr 26, poz. 288).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Sienicki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/161/12
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 23 listopada 2012 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku
(w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1.144,00

1.248,00

13

14

1.248,00

1.352,00

14

15

1.352,00

1.456,00

15

1.456,00

1.560,00

Trzy osie

12

17

1.248,00

1.352,00

17

19

1.352,00

1.456,00

19

21

1.456,00

1.560,00

21

23

1.560,00

1.664,00

23

25

1.664,00

1.768,00

25

1.768,00

1.872,00

Cztery osie i więcej

12

25

1.664,00

1.768,00

25

27

1.768,00

2.080,00

27

29

1.872,00

2.288,00

29

31

2.080,00

2.579,20

31

2.288,00

2.600,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Sienicki


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/161/12
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 23 listopada 2012 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku
(w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1.352,00

1.456,00

18

25

1.612,00

1.664,00

25

31

1.872,00

1.924,00

31

2.069,60

2.069,60

Trzy osie

12

40

1.976,00

2.069,60

40

2.028,00

2.652,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Sienicki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/161/12
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 23 listopada 2012 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 6 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : naczepa/przyczepa plus pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku
(w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

936,00

1.040,00

18

25

1.144,00

1.248,00

25

1.248,00

1.352,00

Dwie osie

12

28

1.040,00

1.248,00

28

33

1.144,00

1.404,00

33

38

1.248,00

1.632,80

38

1.456,00

1.872,00

Trzy osie

12

38

1.196,00

1.352,00

38

1.300,00

1.456,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Sienicki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama