reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/93/12 Rady Gminy Janów

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 , z 2005r. Nr 72, poz. 1141 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 , poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675 z 2011 r. Nr 21, poz.113 , Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777 , Nr 140, poz.887 i Nr 217, poz.1281 oraz z 2012 r. poz.567 ) oraz art. 211, art. 212 , art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 146 i Nr 96 , poz.620, Nr 123 , poz.835 , Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257 , poz.1726 oraz z 2011 r. Nr 185 ,poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386 i Nr 240 poz.1429) Rada Gminy Janów postanawia, co następuje:

§ 1. § 1 . Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy :

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 200 zł , w tym:

1) na zadania bieżące - 25 200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 189 169 , w tym :

1) na zadania bieżące -189 169 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 163 969 zł , w tym:

1) na zadania bieżące - 163 969 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§ 2. 1. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetu gminy - 14 342 270 zł tego:

- bieżące w wysokości - 12 697 340 zł

- majątkowe w wysokości - 1 644 930 zł

2) plan wydatków budżetu gminy - 15 212 229 zł , z tego:

- bieżące w wysokości - 11 676 078 zł

- majątkowe w wysokości - 3 536 151 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 869 959 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzacych z Unii Europejskiej.

§ 3. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Janów na 2012 rok stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Bakun


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr NR XVI/93/12
Rady Gminy Janów
z dnia 28 listopada 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr NR XVI/93/12
Rady Gminy Janów
z dnia 28 listopada 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr NR XVI/93/12
Rady Gminy Janów
z dnia 28 listopada 2012 r.

OBJAŚNIENIA

I. Plan dochodów

1. Pismo z PUW -FB-II.3111.556.2012.MA - zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych

2. Pismo z PUW -FB-II.3111.602.2012.BB - zwiększenie dotacji na dożywianie.

II. Plan wydatków

1. Zwiększenie w dziale Pomoc Społeczna w związku z otrzymanymi dotacjami na dożywianie i na wypłatę świadczeń rodzinnych.

2. Przeniesienie planu wydatków między paragrafami w dziale Transport, Administracja Publiczna, Ochrona Zdrawia, Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa oraz Oświata i Gospodarka Komunalna.

3. Zwiększenie w dziale Oświata na wydatki w Przedszkolu, Gimnazjum, Dowożeniu uczniów do szkół i Stołówkach Szkolnych.

4. Zwiększono wydatek w Gospodarce Komunalnej na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Gmin RP.

5. Zwiększono wydatek w Rolnictwie dotyczący dzierżawy gruntów leśnych , na których zlokalizowany jest wodociąg.

6. Zwiększono plan dotyczący udziału gminy w wysokosci 20% wydatków na realizację zadania

" Wyprawka szkolna".

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama