reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/106/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie podatku od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art.18a i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się na terenie Gminy Kleszczele opłatę od posiadania psów.

2. Roczna wysokość stawki opłaty od posiadania psów wynosi 47,00 zł od jednego psa.

§ 2. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest w kasie Urzędu Miejskiego bez wezwania w terminie do dnia 31 marca roku podatkowego.

2. Obowiązek opłaty od posiadania psów powstaje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nabyto psa, a wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku uiszczenia opłaty.

3. W przypadku powstania obowiązku opłaty od posiadania psów po terminie, o którym mowa w ust. 1, opłatę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku opłaty.

4. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty od posiadania psów w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy od posiadania psa.

5. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się za posiadanie szczeniąt w wieku do trzech miesięcy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr IX/60/11 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 297, poz. 3700).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady


mgr Katarzyna Androsiuk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ratajczak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama