reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/85/12 Rady Gminy Przytuły

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust.1i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (Monitor Polski z 2012 r. poz. 587) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

1) od 1m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,70 zł ,

2) od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,94 zł ,

3) od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowwanym materiałem siewnym - 10,65zł ,

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń w wysokości - 4,63zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

5) od 1 m 2 powierzni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,70 zł ,

6) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

7) od gruntów:

a) od 1 m 2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł ,

b) od 1 ha powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51zł ,

c) od 1 m 2 powierzchni pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego :

- od 1 m 2 powierzchni gruntów zajętych pod drogi wewnętrzne - 0,45zł ,

- od 1 m 2 powierzchni gruntów pozostałych - 0,20 zł ,

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) grunty i budynki lub ich części znajdujące się w posiadaniu jednostek OSP oraz jednostek organizacyjnych gminy,

2) budynki mieszkalne rolników,

3) budynki mieszkalne lub ich części oraz pozostałe budynki emerytów i rencistów, którzy przekazali swoje gospodarstwo rolne w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników lub za renty strukturalne.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązujązą od 1 stycznia 2013 r.

Przywodniczący Rady Gminy Przytuły


Krzysztof Korytkowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama