reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/103/12 Rady Gminy Orla

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie podziału Gminy Orla na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.[1]) ) oraz art. 12 § 2, § 11, § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[2]) ) na wniosek Wójta Gminy Orla uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Orla na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Na ustalony podział gminy na stałe obwody głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Białymstoku w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla.

§ 5. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Gminy Orla oraz przedterminowych wyborów Wójta Gminy Orla przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na stałe obwody głosowania.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin


Załącznik do Uchwały Nr XIV/103/12
Rady Gminy Orla
z dnia 30 listopada 2012 r.

Podział Gminy Orla
na stałe obwody głosowania

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej


1


Sołectwo:
Orla


Świetlica Gminnego Ośrodka Kultury w Orli
ul. Spółdzielcza 1
17-106 Orla


2


Sołectwa:
Koszele, Krywiatycze, Mikłasze, Reduty, Spiczki, Szczyty - Dzięciołowo, Szczyty - Nowodwory, Szernie, Wólka


Zespół Szkół z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego im. Ziemi Orlańskiej w Orli
ul. Bielska 32
17-106 Orla


3


Sołectwa:
Malinniki, Paszkowszczyzna, Topczykały


Świetlica wiejska w Paszkowszczyźnie
Paszkowszcyzna 80
17-106 Orla


4


Sołectwa:
Dydule, Gredele, Koszki, Oleksze


Świetlica wiejska w Dydulach
Dydule 60
17-106 Orla

5


Sołectwa:
Czechy Zabłotne, Gregorowce, Moskiewce, Pawlinowo, Wólka Wygonowska


Świetlica wiejska w
Wólce Wygonowskiej
Wólka Wygonowska 62b
17-106 Orla

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin


[1]) Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889

[2]) Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889 i Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama