reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 24/2012 Wójta Gminy Klukowo

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, zm. 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146. Dz. U. Nr 123 poz. 835, Dz. U. Nr 96 poz. 620, Dz. U. Nr 152 poz. 1020, Dz. U. Nr 238 poz. 1578, Dz. U. Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Dz.U. Nr 185 poz. 1092, Dz.U. Nr 201 poz. 1183, Dz.U. Nr 234 poz. 1386, Dz.U. Nr 291 poz. 1707, Dz.U. Nr 240 poz. 1429, Dz. U. Nr 291, poz. 1707) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 148.539 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 148.539 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 13.018.836 zł w tym:

a) Dochody majątkowe 195.387 zł

b) Dochody bieżące 12.823.449 zł

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 2.128.601 zł

- Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0

2) Wydatki budżetowe ogółem: 12.251.330 zł w tym:

c) Wydatki majątkowe 586.050 zł

d) Wydatki bieżące 11.665.280 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 2.128.601 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0

- Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 173.621 zł

§ 5. O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę Gminy na najbliższej Sesji.

§ 6. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2012
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2012
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

dochód


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2012
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 30 listopada 2012 r.

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK

Zwiększa się dochody o kwotę 148.539 zł. w związku ze:

1) zwiększeniem subwencji oświatowej w dz.758 rozdz. 75801 w kwocie 48.507 zł z przeznaczeniem na pokrycie składek ZUS

2) zwiększeniem dotacji w dz. 852 rozdz. 85212 w kwocie 14.500 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę,

3) zwiększeniem dotacji w dz. 852 rozdz. 85213 w kwocie 40 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych,

4) zwiększeniem dotacji w dz. 852 rozdz. 85216 w kwocie 800 zł na wypłatę zasiłków stałych

5) zwiększeniem dochodów w dz. 600 rozdz. 60016 w kwocie 84.692 zł zgodnie z decyzją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 30 listopada 2012 roku na przebudowę drogi gminnej Stare Kostry - Kostry Podsędkowięta. Zadanie to wykonano w III kwartale br., płatność uregulowano z zaangażowaniem innych środków z budżetu. W związku z tym, przyznaną dotację przeznacza się na wcześniej zaangażowane środki ( wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oświaty).

Dokonuje się następujących przeniesień miedzy paragrafami i rozdziałami:

1) Zmniejsza się środki w dz. 750, rozdz. 75023 § 4120 - fundusz pracy o kwotę 9.100 zł. i § 4410 podróże służbowe o kwotę 2.000 zł. z przeznaczeniem na: opłatę za energię elektryczną - 1.000 zł., zakup materiałów i wyposażenia - 2.400 zł , zakup usług - 4.120 zł, wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne dla sołtysów - 3.580 zł.

2) Zmniejsza się środki w dz. 750 rozdz. 75075 § 4210 o kwotę 1.000 zł i w rozdz. 75095 § 4300 o kwotę 4.000 zł z i kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem się na wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne dla sołtysów.

3) Zmniejsza się środki w dz. 754, rozdz. 75412 § 3030 o kwotę 1.700 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu OSP w Klukowie.

4) Zmniejsza się środki w dz. 851 rozdz. 85195 § 4120 o kwotę 90 zł z przeznaczeniem na składki ZUS w związku ze zwiększeniem składki na ubezpieczenie rentowe.

5) Zmniejsza się środki w dz. 900 rozdz. 90015 § 4270 - 10.000 zł - zakup usług remontowych oraz w rozdz. 90003 § 4300 - 15.000 zł - zakup usług pozostałych z przeznaczeniem za zakup energii elektrycznej.

6) Zmniejsza się środki w dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 - 2.000 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na rozdz. 90001 § 4300 na opłatę rachunków za konserwację urządzeń oczyszczalni w Trojanowie i Trojanówku.

7) Zmniejsza się środki w dz. 801 rozdz. 80101 § 4040 o kwotę 2.009 zł. - dodatkowe wynagrodzenia roczne i § 3020 o kwotę 5.947 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli.

8) Zmniejsza się środki w dz. 801 rozdz. 80103 § 4010 - wynagrodzenia pracowników o kwotę 9.123 zł oraz § 4120 - fundusz pracy o kwotę 1.578 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne oraz dodatki mieszkaniowe i wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych.

9) Zmniejsza sie środki w dz.801 rozdz.80106 § 4120 fundusz pracy o kwotę 1.281 zł, z przeznaczeniem na opłatę składek ZUS w związku ze zwiększeniem składki na ubezpieczenie rentowe i zakup materiałów i zabawek dla punktów przedszkolnych.

10) Zmniejsza się środki w dz. 801 rozdz. 80110 § 4120 - fundusz pracy w kwocie 3.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (naprawa kserokopiarki i opłacenie rachunków za obsługę BHP) i opłacenie składek PFRON.

11) W dziale 852 w planie wydatków budżetowych brakuje środków w kwocie 8.492 zł. na: opłacenie kosztów pobytu czterech mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej za m-c grudzień 2012, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług remontowych i zdrowotnych. Wolne środki w kwocie 8.492 zł. pozostają na zasiłkach celowych, wynagrodzeniu osobowym i bezosobowym, zakupie materiałów i wyposażenia, zakupie usług do sieci internet.

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama