Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 261/XXX/12 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie podziału Miasta Łomża na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust.1 i art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, zm.[1]) ) oraz art. 12 §2, §3, §11, §12, §13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, zm.[2]) ) na wniosek Prezydenta Miasta Łomża uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Miasta Łomża na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu
i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§ 4. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej Łomży oraz przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta Łomża przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na stałe obwody głosowania.

§ 5. Na ustalenia Rady Miejskiej w sprawie obwodów głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łomży, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Maciej Andrzej Borysewicz


Załącznik do Uchwały Nr 261/XXX/12
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 listopada 2012 r.

Podział Miasta Łomża
na stałe obwody głosowania

Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

1

ulice: Boczna, Górna, Kierzkowa, Klasztorna, Królowej Bony, Łagodna, Marynarska, Pl. Niepodległości, Nowa, Projektowana, Gen. Władysława Sikorskiego - od Zawadzkiej do końca (od nr 295 i od nr 246), Stara, Stroma, Szosa Zambrowska, Franciszka Szymańskiego, Wąska, Wincentego Witosa, Zdrojowa

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łomży,
ul. Kierzkowa 7,
tel. 2162752

2

ulice: Os. Bohaterów Monte Cassino, Mikołaja Kopernika, Polowa - od początku do Al. Legionów (od nr 1 do nr 39 i od nr 2 do nr 16), Gen. Władysława Sikorskiego - od Al. Legionów do Zawadzkiej (od nr 239 do nr 293 i od nr 178 do nr 230), Zaułek Cmentarny, Zawadzka - od Szosy Zambrowskiej do Gen. Władysława Sikorskiego (od nr 6 do nr 42 i od nr 11A do nr 23)

Zespół Szkół Ekonomicznych
i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży,
ul. Mikołaja Kopernika 16,
tel. 2166263

3

ulice: 3 Maja, Al. Legionów - od początku do Gen. Władysława Sikorskiego (od nr 1 do nr 15 i od nr 2 do nr 44), Pl. Papieża Jana Pawła II, Pl. Pocztowy, Polowa - od Al. Legionów do Wojska Polskiego (od nr 45 do nr 65 i od nr 18 do nr 26), Sadowa, Henryka Sienkiewicza, Wojska Polskiego - od początku do Zygmunta Glogera (od nr 4 do nr 8A i od nr 11 do nr 39)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łomży - KLUB SENIORA,
ul. Marii Skłodowskiej Curie 2,
tel. 2162849

4

ulice: Romana Dmowskiego, Marii Skłodowskiej Curie

Stowarzyszenie EDUKATOR, Przedszkole Niepubliczne
"Mały Artysta" w Łomży,
ul. Wojska Polskiego 29A,
tel. 2163045

5

ulice: Feliksa Bernatowicza, Grobla Jednaczewska, Kanalna, Stacha Konwy, Łąkowa, Nadnarwiańska, Piękna, Stawowa, Torfowa, Zakątek

Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Łomży, ul. Bernatowicza 4,
tel. 2163717

6

ulice: Długa, Dworna - od Al. Legionów do Giełczyńskiej (od nr 1 do nr 33 i od nr 2 do nr 22), Jatkowa, Kolegialna, Pl. Tadeusza Kościuszki, Krótka, Pocztarska, Rządowa, Zamiejska, Zjazd

II Liceum Ogólnokształcące w Łomży, ul. Plac Kościuszki 3,
tel. 2162750

7

ulice: Dworna - od Giełczyńskiej do Gen. Władysława Sikorskiego (od nr 35 do nr 89 i od nr 22C do nr 62), Farna, Giełczyńska, Jana z Kolna, Kapucyńska, Kaznodziejska, Krzywe Koło, Radziecka, Rybaki, Senatorska, Pl. Stary Rynek, Szkolna, Woziwodzka, Zatylna, Zielona, Pl. Zielony, Żydowska

III Liceum Ogólnokształcące w Łomży,
ul. Senatorska 13,
tel. 2166720 lub 2166918

8

ulice: Chabrowa, Kaktusowa, Kolejowa, Kwiatowa, Al. Legionów - od Gen. Władysława Sikorskiego do Al. Józefa Piłsudskiego (od nr 21 do nr 125A i od nr 50 do nr 62A), Makowa, Różana, Gen. Władysława Sikorskiego - od Wojska Polskiego do Al. Legionów (od nr 101 do nr 233 i od nr 118 do nr 170C), Wojska Polskiego - od Zygmunta Glogera do Gen. Władysława Sikorskiego (od nr 10 do nr 36 i od nr 41 do nr 93)

Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnychw Łomży,
ul. Marii Skłodowskiej Curie 5,
tel. 2150342

9

ulice: Beztroska, Bliska, Kanarkowa, Księżycowa, Malinowa, Miła, Nowogrodzka - od Adama Chętnika do końca (od nr 29 i od nr 46), Obrońców Łomży, Partyzantów, Pogodna, Promienna, Przyjaźni, Przytulna, Ptasia, Radosna, Gen. Władysława Sikorskiego - od początku do Wojska Polskiego (od nr 1 do nr 97 i od nr 2 do nr 116), Słowikowa, Spacerowa, Szczęśliwa, Szeroka, Uśmiechu, Wyzwolenia, Zabawna, Zaciszna

Nadleśnictwo Łomża,
ul. Nowogrodzka 60,
tel. 2164582

10

ulice: Bartnicza, Dobra, Harcerska, Jednaczewska, Kaczeńców, Janusza Korczaka, Kręta, Kurpiowska, Leśna, Lipowa, Waleriana Łukasińskiego, Miodowa, Stanisława Ogrodnika, Opłotki, Wiśniowa

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łomży,
ul. Polna 40A,
tel. 2162038

11

ulice: 33 Pułku Piechoty, Akacjowa, Bawełniana, Browarna, Brzozowa, Bukowa, Ciepła, Cisowa, Dębowa, Głogowa, Grabowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Leona Kaliwody, Kasztanowa, Klonowa, Leszczynowa, Lniarska, Meblowa, Modrzewiowa, Piaski, Podleśna, Poznańska - od początku do wiaduktu (od nr 3 do nr 69 i od nr 2 do nr 76), Saperska, Sosnowa, Studencka, Świerkowa, Tkacka, Topolowa, Bronisława Wesołowskiego, Wiązowa, Włókiennicza, Wojska Polskiego - od rzeki Łomżyczki do końca (od nr 155 i od nr 122), Zielna

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Łomży Zakład Doskonalenia Zawodowegow Łomży,
ul. Studencka 11,
tel. 2166239 lub 2160271

12

ulice: Cegielniana, Cicha, Fabryczna, Jasna, Krzywa, Kwadratowa, Łączna, Nowoprojektowana, Piaskowa, Al. Józefa Piłsudskiego - od Spokojnej do Al. Legionów (od nr 34 do nr 88 i od nr 105 do nr 135), Poprzeczna, Rzemieślnicza, Spokojna, Towarowa, Wesoła - od początku do Wojska Polskiego (od nr 1 do nr 95 i od nr 2 do nr 52), Żabia

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży,
ul. Spokojna 9,
tel. 2160162 lub 2160334

13

ulice: Akademicka, Bazowa, Kolibrowa, Kraska, Krucza, Al. Legionów - od Al. Józefa Piłsudskiego do końca (od nr 131 i od nr 64), Magazynowa, Mała Kraska, Pawia, Poligonowa, Przemysłowa, Poznańska - od wiaduktu do końca (od nr 73 i od nr 82), Strusia

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,
ul. Akademicka 14, tel. 2155953

14

ulice: Władysława Broniewskiego, Juliusza Słowackiego

Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" Stowarzyszenia "EDUKATOR" w Łomży,
ul. Spółdzielcza 74,
tel. 2182845

15

ulice: Dworcowa, Adama Mickiewicza, Stanisława Moniuszki, Pana Tadeusza, Spółdzielcza, Konrada Wallenroda, Ks. Kardynała Wyszyńskiego

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Łomży,
ul. Adama Mickiewicza 6,
tel. 2185043

16

ulice: JózefaBema, Fryderyka Chopina, Władysława Reymonta

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Łomży, ul. Władysława Reymonta 9,
tel. 2184439

17

ulice: Leopolda Staffa, Stefana Żeromskiego

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Łomży, ul. Władysława Reymonta 9,
tel. 2184439

18

ulice: Bolesława Prusa

Przedszkole Publiczne Nr 9 w Łomży, ul. Bolesława Prusa 11A,
tel. 2188293

19

ulice: Al. Józefa Piłsudskiego - od Al. Legionów do Zawadzkiej (od nr 14 do nr 32 i od nr 35 do nr 103), Jędrzeja Śniadeckiego

Świetlica ŁSM w Łomży,
ul. Konstytucji 3 Maja 2,
tel. 2152635

20

ulice: Konstytucji 3 Maja, Stanisława Małachowskiego

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Stanisława Małachowskiego 4,
tel. 2190111

21

ulice: Hugona Kołłątaja, Przykoszarowa, Gen. Mariana Stanisława Raganowicza, Strzelnicza

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży,
ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 17,
tel. 2189010

22

ulice: Bursztynowa, Chmielna, Działkowa,Handlowa, Kamienna, Majowa, Mazurska, Juliana Ursyna Niemcewicza, Osiedle Zawady Przedmieście, Rubinowa, Szafirowa, Szosa do Mężenina, Tęczowa, Turkusowa, Wiosenna, Zawady Przedmieście, Żytnia

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży,
ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 17,
tel. 2189010

23

ulice: Hipokratesa, Kasztelańska nr 2, 6, 8, Por. Łagody, Al. Józefa Piłsudskiego - od początku do Zawadzkiej (od nr 1 do nr 33 i od nr 2 do nr 12), Talesa z Miletu

Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" w Łomży,
ul. Kazańska 1, tel. 2186338

24

ulice: Kazańska

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Perspektywa" w Łomży,
ul. Kazańska 1, tel. 2186338

25

ulice: Katyńska, Księcia Janusza I - bloki 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 21A, 23A, Zawadzka - od Gen. Władysława Sikorskiego do końca

Przedszkole Publiczne Nr 10 w Łomży,
ul. Księżnej Anny 12,
tel. 2188484

26

ulice: Księcia Janusza I - bloki 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 19a, 20, 21, 22, 23 i numery domów 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, Mazowiecka

Przedszkole Publiczne Nr 10 w Łomży,
ul. Księżnej Anny 12,
tel. 2188484

27

ulice: Kasztelańska nr 1 i 4, Księżnej Anny - bloki 22, 23, 23A, 25 i 25A, 27, 29, 31, Rycerska nr 1A, 1B, 1C, 1D, 3, 3A, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 10,13, 16, 16A, 18, 20

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży,
ul. Księżnej Anny 18,
tel. 2188246

28

ulice: Księżnej Anny z wyłączeniem bloków nr 22, 23, 23A, 25, 25A, 27, 29, 31

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży,
ul. Księżnej Anny 18,
tel. 2188246

29

ulice: Adama Chętnika, Edwarda Ciborowskiego, Zygmunta Glogera, Nowogrodzka - od początku do Adama Chętnika (od nr 1 do nr 27A i od nr 2 do nr 44), Ogrodowa, Raginisa, Wiejska, Żwirki i Wigury

Zespół Szkół Specjalnych w Łomży,
ul. Nowogrodzka 4,
tel. 2165764

30

ulice: Kanonierska, Piwna, Polna, Prosta, Kazimierza Pułaskiego, Pułkowa, Kpt. Franciszka Skowronka, Stanisława Staszica, Strażacka, Strojna, Strzelców Kurpiowskich, Mariana Wojciecha Śmiarowskiego, Wesoła - od Wojska Polskiego do końca (od nr 101 i od nr 54), Bohdana Winiarskiego, Wojska Polskiego - od Gen. Władysława Sikorskiego do rzeki Łomżyczki (od nr 95 do nr 153 i od nr 38 do nr 120), Wronia, Zgody, Żurawia, Żwirowa

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łomży,
ul. Polna 40A,
tel. 2162038

31

ulice: Owocowa, Rycerska 2, Sybiraków

Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" w Łomży,
ul. Kazańska 1, tel. 2186338

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Maciej Andrzej Borysewicz


[1]) Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz.889

[2]) Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe